Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 22. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Fond PIO Republike Srpske izdao je Rješenje br. 01-1818.79-9259/15 od 18.08.2015. godine, na Zahtjev Pandurević Angeline.

Ko će i kada uplatiti nedostajuća sredstva za staž osiguranja?

Kada će Pandurević Angelina steći uslove za odlazak u penziju?

NAPOMENA: U prilogu Rješenje Fonda PIO.

 

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-39/2015

Banja Luka, 30.12.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra  2015. gosine sljedeće poslaničko pitanje:

„Fond PIO Republike Srpske izdao je rješenje br. 01-1818.79-9259/15 od 18.08.2015. godine, na zahtjev Pandurević Angeline.

Ko će i kada uplatiti nedostajuća sredstva za staž osiguranja?

Kada će Pandurević Angelina steći uslove za odlazak u penziju?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Rješenjem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: 1093190047 od 18.08.2015. godine, po prijavi Pandurević Angeline iz Modriče na javni poziv za socijalno zbrinjavanje radnika, odobrena je pojedinačna uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 01.01.1998. do 31.07.2015. godine sa prekidima, u ukupnom iznosu od 14.318,47 KM.

Komisija za socijalno zbrinjavanje radnika je na sjednici održanoj dana 30.12.2015. godine, predložila Vladi Republike Srpske da donese odluku kojom se odobrava uplata sredstava po javnom pozivu za mjesec avgust 2015. godine na kojem se nalazi i imenovana.  Uplata će se izvršiti po usvajanju odluke Vlade Republike Srpske a u skladu sa raspoloživim sredstvima i dinamikom plaćanja obaveza po programu socijalnog zbrinjavanja.

Imenovana će steći uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju danom uplate nevedenih sredstava.“

 

                        MINISTAR

                   Milenko Savanović

 

 

 

 

21.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9