Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Saobraćaj kroz centar Modriče se odvija magistralnim putem i on u ovom momentu i duži niz godina predstavlja pravi bezbjednosni rizik, posebno za djecu koja pohađaju nastavu u dvije velike osnovne škole u Modriči, i ovom pitanju se vodi rasprava već deset do 15 godina, moje pitanje:

Ima li Ministarstvo i Vlada u planu riješiti ovo pitanje i kada se može očekivati rješenje ovog problema?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-316/18

Datum: 01.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Saobraćaj kroz centar Modriče se odvija magistralnim putem i on u ovom momentu i duži niz godina predstavlja pravi bezbjednosni rizik, posebno za djecu koja pohađaju nastavu u dvije velike osnovne škole u Modriči, i o ovom pitanju se vodi rasprava već deset do petnaest godina, moje pitanje:

Ima li ministarstvo i Vlada u planu riješiti ovo pitanje i kada se može očekivati rješenje ovog problema?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka, a na osnovu analiza koje Javno preduzeće redovno vrši, problem bezbjednosti saobraćaja na dijelu magistralnog puta M14.1 koji prolazi kroz centar Modriče, nije posebno izražen. Na konkretnom dijelu saobraćajnice, prema dostupnim podacima iz evidencije saobraćajnih nezgoda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, nezgode se dešavaju, ali njihove posljedice nisu izrazito teške. Pored toga, na konkrentom segmentu magistralnog puta, situacija je složena u pogledu podjele nadležnosti, jer Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“, u skladu sa članom 33. Zakona o javnim putevima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 89/13) na prolasku magistralnog puta kroz Modriču, održava kolovoz u širini van naseljenog mjesta, sa vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Svi ostali elementi infrastrukture su u nadležnosti organa lokalne samouprave, od kojih nije bilo inicijativa radi rješavanja određenih problema ovakvog tipa.

Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ smatra da je, u najvećem broju slučajeva ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja u zonama koje su naseljene, prevashodan problem brzina kretanja vozila. Posmatrajući stanje bezbjednosti saobraćaja u prethodnom periodu zaključeno je da je fizičko ograničavanje brzine u nekim situacijama često nepoželjno, ali i kontraproduktivno. Stoga je Javno preduzeće u više navrata u sličnim situacijama preporučivalo ugradnju kamera za kontrolu prekršaja u saobraćaju, u konkretnom slučaju kamera za kontrolu brzine kretanja vozila. Ugradnja istih i njihova funkcionalnost je pitanje za koje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Imajući navedeno u vidu, Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ je, u okviru svojih nadležnosti, u prethodnom periodu u nekoliko navrata i intervenisalo, pokušavajući da rizik od dešavanja saobraćajnih nezgoda svih vrsta svede na najmanju moguću mjeru, posebno u zoni školskih objekta primarnog obrazovanja na magistralnoj i regionalnoj putnoj mreži uopšte, ali i u konkrentoj situaciji.“

 

S poštovanjem,                 

 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9