Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Na pet lokacija na području Modriče nalazi se zaostali radioaktivni gromobrana uglavnom u poluaktivnim  ili neaktivnim starijim fabrikama bez nadzora i kontrole.

Moje pitanje, na osnovu molbe i zahtjeva zabrinutih građana:

Raspolaže li ministarstvo za ekologiju podacima kolike i kakve opasnosti  predstavljaju ovi gromobrani za zdravlje i bezbjednost ljudi i ima i plan za rješavanje ovog problema?

               Ja bih molio u pismenoj formi i na konkretno postavljena pitanja ima li  plan i kada?

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-390/16

Datum: 20.10.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS - SRS RS, na 14. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Na pet lokacija na području Modriče nalaze se zaostali radioaktivni gromobrani uglavnom u poluaktivnim ili neaktivnim starijim fabrikama bez nadzora i kontrole.
  • Raspolaže li Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju podacima kolike i kakve opasnosti predstavljaju ovi gromobrani za zdravlje i bezbjednost ljudi i ima li plan za rješavanje ovog problema?

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

 Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je nadležno za poslove zaštite životne sredine u cjelini, što uključuje i upravljanje otpadom. Međutim, članom 5. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13 i 106/15) utvrđeno su vrste otpada na koje se odredbe ovog zakona ne primjenjuju, što uključuje i radioaktivni otpad.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ne raspolaže podacima o lokacijama ove vrste otpada i količinama ovakve vrste otpada, ali ima saznanja o tom kolike i kakve opasnosti predstavljaju svi izvori zračenja za zdravlje i bezbjednost ljudi. Ovakav stav se ogleda i u činjenici da je zaštita životne sredine u direktnoj vezi sa zdravljem ljudi.

Radi regulatorne kontrole bezbjednosti izvora zračenja, bezbjednosti radioaktivnog otpada i bezbjednosti transporta osnovana je Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH. Agencija je samostalna upravna organizacija koja izvršava svoja ovlaštenja pod neposrednim nadzorom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Sjedište Agencije je u Sarajevu, a kancelarije se nalaze u Banjoj Luci i Mostaru. Nadležnosti Agencije propisane su članom 8. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, što uključuje i skladištenje, korišćenje, provoz, transport, održavanje, reciklažu i konačno odlaganje, kao i svaku drugu aktivnost u vezi sa izvorima jonizujućeg zračenja.

Iz navedenog se može zaključiti da, s obzirom na resorne nadležnosti, ovo Ministarstvo ne može samostalno donositi plan za rješavanje predmetnog problema, ali će preuzeti sve obaveze koje su utvrđene pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim obavezama iz oblasti zaštite životne sredine sa ciljem postizanja visokog nivoa zaštite životne sredine u cjelini, kao što je to učinilo i u slučaju namjere zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora u Republici Hrvatskoj.

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                       Srebrenka Golić

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9