Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS, postavio je na Šesnaestoj sjednici, održanoj 28. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Kada se može očekivati da Republika Srpska obezbijedi dovoljan broj  vakcina i da se krene u ozbiljnu i masovnu vakcinaciju stanovništva i kad se može očekivati da obezbijedimo kolektivni imunitet u Republici Srpskoj?

ODGOVOR:

Broj: 11/08-012-184/21

Banja Luka, 08.06.2021. godine

Generalni sekreterijat

Vlade Republike Srpske

n/r generalnog sekretara

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović, postavio je na Šesnestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. aprila 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada se može očekivati da Republika Srpska obezbjedi dovoljan broj vakcina i da krene u ozbiljnu masovnu vakcinaciju stanovništva i kad se može očekivati da obezbjedimo kolektivni imunitet u Republici Srpskoj.“

Navedeno pitanje je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske dostavljeno od strane Generalnog sekreterijata Vlade Republike Srpske.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske dostavljeno je putem Generalnog sekreterijata Vlade Republike Srpske poslaničko pitanje narodnog poslanika Steve Joksimovića od 28. aprila 2021. godine.

U vezi sa predmetnim poslaničkim pitanjem ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, gospodin Alen Šeranić, dao je usmeni odgovor na Šesnestoj sjednici održanoj dana 28. aprila 2021. godine, a ovim putem Vam dostavljamo i dodatne podatke vezane za navedeno pitanje.

Zaključno sa 15.05.2021. godine u Republiku Srpsku su pristigle sljedeće vakcine.

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je u februaru 2021. godine ugovorio nabavku 400.000 doza vakcina protiv COVID-19 „Sputnik V“, za vakcinaciju 200.000  lica.  Do 15.5.2021. godine u Republiku Srpsku stiglo 74.300 doza i to na sljedeći način: 1. februara 2021. godine stigla je prva isporuka od 2.000 doza vakcine „Sputnik V“, što je dovoljno za potpunu vakcinaciju 1.000 osoba. Nakon toga je u martu, u dvije isporuke, u Republiku Srpsku stiglo još ukupno 40.000 doza vakcina „Sputnik V“ dovoljnih za vakcinaciju 20.000 ljudi (20.000 komponente jedan i 20.000 komponente dva). JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je 16.04.2021. godine obavijestio Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da je dopremljeno još 6.000 doza vakcina „Sputnik V“ (3.000 prve komponente i 3.000 druge komponente). Od ukupno 3.000 doza prve i 3.000 doza druge komponente vakcina Sputnik V, po 30 doza je upućeno u Agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, tako da je na raspolaganju bilo po 2.970 doza i jedne i druge komponente. Zatim je 26. aprila 2021. isporučeno još 25.000 doza komponente jedan vakcine „Sputnik V“ u Banjaluku. Odobren je i uvoz dodatnih 1.300 doza komponente dva, a koje su nabavljene da bi se nadomjestile vakcine koje su dodatno upućene Domu zdravlja Prijedor za revakcinaciju, nakon što im je određena količina bila neupotrebljiva zbog prekida hladnog lanca. U narednom periodu očekuje se isporuka još 25.000 doza komponente dva vakcine „Sputnik V“.

Dakle, u Republiku Srpsku je do sada isporučeno 49.000 doza komponente jedan vakcine „Sputnik V“ i 25.300 doza komponente dva vakcine „Sputnik V“.

Pored toga, u Republiku Srpsku isporučeno je i 11.020 doza kineske vakcine proizvođača Sinovac (od ukupno 30.000 doza za BiH), koje su 28. marta dopremljene u BiH iz donacije Turske za BiH, a dovoljne su za vakcinaciju 5.510 lica.

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Srpske potpisale su Sporazum o donaciji 20.000 doza vakcine AstraZeneca&SKBio AZD1222 – COVID-19 Vaccine (ChAdOx-S (recombinant)), rastvor za injekciju, proizvođača SK Bioscience Co., LTD, Republike Koreja dana 15.04.2021. godine. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je 16.04.2021. godine informisao da je prvih 10.000 doza vakcine stiglo, od čega je 10 doza upućeno na analizu u Agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Očekuje se i dopremanje još 10.000 doza vakcina, kao donacija Republike Srbije.

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je 06.05.2021. godine obavijestio da je 80.000 SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated or COVID-19 Vaccine (Vero Cell) vakcine proizvođača SinoPharm 05.05.2021. godine stiglo u Republiku Srpsku. Ova količina je dovoljna za kompletnu vakcinaciju 40.000 lica.

Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske je dana 29.04.2021. godine isporučeno 18.600 doza vakcine SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated or COVID-19 Vaccine (Vero Cell) vakcine proizvođača SinoPharm, koje su stigle kao donacija Narodne Republike Kine. Narodna Republika Kina je donirala Bosni i Hercegovini 50.000 doza ove vakcine, od kojih je Republici Srpskoj raspoređeno 18.600 i da je ova količina dovoljna za kompletnu vakcinaciju 9.300 lica.

U skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcine putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-19 (COVAX), s ciljem osiguranja potrebnih finansijskih uslova za nabavku vakcina za sprečavanje COVID-19 po najpovoljnijim uslovima putem GAVI, Globalna alijansa za vakcine koji rukovodi Mehanizmom za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX) osigurani su finansijski uslovi za učešće Republike Srpske, gdje se u pogledu količina i ukupne vrijednosti vakcina koristio sljedeći obračun:

  • procjena potrebnih doza: 400.000 za 200.000 stanovnika
  • procijenjena vrijednost: 400.000h10,55 US$= 4.220.000 USD (6.980.382,18 KM).

Kroz ovaj mehanizam za Republiku Srpsku realizovano je sljedeće:

  1. vakcina proizvođača „AstraZeneca“: Republika Srpska je dobila 8.600 doza ove vakcine. Informacija o finansijskom iznosu po dozi naknadno je elektronskim putem zaprimljena od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i navedeno je da iznosi 4 US$ po dozi.
  2. vakcina proizvođača „Pfizer/BioNTech“: Republika Srpska je dobila 7.578 doza ove vakcine, i 7.800 doza rastvarača. Informacija o finansijskom iznosu po dozi naknadno je elektronskim putem zaprimljena od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i navedeno je da iznosi 12 US$ po dozi. Prethodno navedene količine su isporučene u Republiku Srpsku.

U aprilu 2021. godine je data saglasnost da Republika Srpska dobije 32.760 doze vakcine proizvođača „BioNTech/Pfizer“ i 32.814 doza rastvarača (5.469 bočica), sa informacijom da je cijena nabavke za vakcinu proizvođača „Pfizer/BioNTech“ 12 US$ po dozi, a da stvarna cijena nabavke za ovu alokaciju iznosi 11 US$ po dozi, a za rastvarač je navedeno da cijena iznosi 0.85 US$ po bočici.

U Republiku Srpsku je do sada putem COVAX mehanizma isporučeno 8.600 doza vakcina proizvođača „AstraZeneca“, kao i  39.780 doza vakcine proizvođača „Pfizer/BioNTech“, od kojih je 7.020 doza stiglo 25.03.2021. godine a 32.760 doza je stiglo 10.05.2021. godine. Od ukupne količine ove vakcine namijenjene za Republiku Srpsku, 558 doza „Pfizer/BioNTech“ vakcine je donirano Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Pored toga, iz programa EU4Health, čiji je finansijer Evropska unija, u Bosnu i Hercegovinu je 04.05.2021. godine dopremljeno 10.530 vakcina proizvođača „BioNTech/Pfizer“, kao prvi od četiri kontingenta vakcina koje se u Bosni i Hercegovini očekuju kao pomoć iz ovog programa u maju ove godine. Od toga je za Republiku Srpsku određeno 3.510 doza za vakcinaciju 1.752 lica. Prema informacijama Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, ukupan dodijeljeni broj vakcina za maj 2021. godine za Bosnu i Hercegovinu iz ovog programa je 44.460 doza, od čega je za Republiku Srpsku namijenjeno 16.380 doza za vakcinaciju 8.190 lica. Drugi kontingent od 10.530 vakcina proizvođača „BioNTech/Pfizer“ je dopremljen u Bosnu i Hercegovinu 10.05.2021. godine, od čega je za Republiku Srpsku određeno 4.680 doza za vakcinaciju 2.340 lica.

Republika Srpska je obezbjedila dovoljne količine vakcina da se uđe u proces masovne vakcinacije protiv COVID 19. Vakcinacija se sprovodi u svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj u skladu sa Planom vakcinacije protiv COVID 19 u Republici Srpskoj. Vakcinacija protiv COVID-19 u Republici Srpskoj počela je 12.02.2021. godine, vakcinom Sputnik V, proizvođača Gamaleja iz Moskve, a do danas su u upotrebu ušle i vakcine proizvođača Pfizer/BioNTech, AstraZeneka, SinoVac i Sinopharm.

S poštovanjem,

Dostavljeno:                                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                                                                

                                                                                                                                        Alen Šeranić,  dr med.

  1. Naslovu x 2  i elektronska forma(CD),                                                                                      
  2. JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske,
  3. a/a.

                                                                    

 

                                                                                                                        

 

28.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10