Narodni poslanik Tanja Vukomanović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tanja Vukomanović, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 25. avgusta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

    MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Kada će trudnice u Republici Srpskoj imati pravo na besplatne prenatalne testove ?

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-273/23
Datum: 18.09.2023. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                Narodni poslanik Tanja Vukomanović, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 25. avgusta 2023. godine, sljedeće pitanje:

             „Kada će trudnice u Republici Srpskoj imati pravo na besplatne prenatalne testove?“

                U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći 

ODGOVOR

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 93/22 i 132/22) propisano je pravo na neinvazivni prenatalni test iz krvi trudnice (NIPT), kao jedno od predviđenih novih prava osiguranih lica.

U skladu sa Zakonom, Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je, uz saglasnost resornog ministra, Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 21/23). Programom je predviđeno da zdravstvena ustanova u kojoj je uzet uzorak iz krvi trudnice, uzorak dostavlja u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske uzorak iz krvi trudnice dostavlja na testiranje ustanovi sa kojom je zaključio ugovor za proceduru neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice (NIPT).

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o načinu finansiranja Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 26/23).

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u maju 2023. godine donio novi Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/23), kojim je propisao da indikacije za NIPT imaju sve trudnice izuzev onih kod kojih ovaj test nije izvodljiv. Nakon toga Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o izmjeni Odluke o načinu finansiranja Programa NIPT za 2023. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/23), kojom je uvećan iznos sredstava predviđenih za finansiranje navedenog prava iz Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je 14.09.2023. godine objavio na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine tendersku dokumentaciju vezano za otvoreni postupak sa međunarodnom objavom, čiji je predmet zajednička nabavka neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice (NIPT). Nakon izbora ponuđača i zaključenja ugovora između ponuđača i JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, trudnice iz Republike Srpske će moći ostvariti pravo na neinvazivni prenatalni test u skladu sa Programom neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                MINISTAR           

                                                                                                                      Alen Šeranić, dr med.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11