Narodni poslanik Vanja Bajić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Kako ide,  odnosno napreduje naplata naknada za Fond za liječenje djece u inostranstvu, znači da li sve institucije plaćaju tu naknadu ili pojedine ne plaćaju, ako pojedine ne plaćaju  koje su to i ako mi možete odgovoriti prošli put  je bilo pitanje u vezi provizije za banke rekli ste da radite na tome, da li ste dogovorili oko oduzimanja odnosno da banka odustane od te provizije?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-309/18

Datum, 09.07.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik postavio je na Dvadesetpetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 19. juna 2018. godine sledeće poslaničko pitanje:

„Kako ide, odnosno napreduje naplata naknada za Fond za liječenje djece u inostranstvu, znači da li sve institucije plaćaju tu naknadu ili pojedine ne plaćaju, ako pojedine ne plaćaju koje su to i ako mi možete odgovoriti prošli put je bilo pitanje u vezi provizije za banke rekli ste da radite na tome, da li ste dogovorili oko oduzimanja odnosno da banka odustane od te provizije? .“

ODGOVOR:

Sredstva za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (u daljem tekstu: Fond solidarnosti) prikupljaju u skladu sa Uputstvom o načinu prikupljanja i uplate sredstava JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/17).

Na računima Fonda solidarnosti se na dan 28.06.2018. godine nalazi oko 2,8 miliona KM. Budući da su Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 100/17, 103/17) (u daljem tekstu: Zakon) koji precizira rad Fonda solidarnosti definisani stalni izvori finansiranjakada je riječ o plaćanju posebnog doprinosa za solidarnost od neto plate zaposlenih, ti doprinosi se uplaćuju redovno prilikom isplata plata, osim za one radnike koji su tražili da se oslobode plaćanja ovog doprinosa. Određene kategorije društva, poput penzionera, za koje zakon nije predvidio plaćanje ovog doprinosa, izrazile su želju da budu dio ove humane misije. Rukovodeći se željama penzionera realizovano je da svi penzioneri poslovnicama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske daju izjave i sami određuju iznos koji žele da im se izdvaja od penzija za liječenje djece. Na ovaj način, Fond solidarnosti je obezbijedio dodatne izvore finansiranja, a sve u cilju prikupljanja više sredstava za liječenje djece u inostranstvu. Osim toga, u toku su aktivnosti oko uvođenja trajnog humanitarnog broja kako bi svi koji žele, mogli i na ovaj način da daju svoj doprinos za liječenje djece u inostranstvu.

Kada su u pitanju ostali izvori finansiranja Fonda solidarnosti koje je zakon predvidio, poput dijela sredstava iz budžeta lokalnih zajednica, očekuje se da će prihodi Fonda solidarnosti i po ovom osnovu biti stabilni. Zakonom nisu precizirani rokovi za uplatu sredstava Fondu solidarnosti od strane lokalnih zajednica, ali prema najavama, lokalne zajednice će svoj dio sredstava za Fond solidarnosti uplaćivati kvartalno i do kraja godine.

Osim toga, Fond solidarnosti kao javna ustanova, nema nadležnost niti je zakon predvidio kontrolu uplate sredstava za Fond solidarnosti, te je potrebno preciznije definisati mehanizme kontrole uplate sredstava pogoto vrstu prihoda po osnovu posebnog doprinosa solidarnosti na osnovu kupljenog službenog putničkog vozila.

Rad Fonda solidarnosti je u potpunosti transparentan i na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (www.zdravstvo-srpske.org) svakodnevno se objavljuje stanje na računima sa izvodima iz banaka, broj odobrenih rješenja, kao i sve ostale informacije u vezi sa funkcionisanjem Fonda solidarnosti.

Na inicijativu Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu, „Nova banka“ a.d. Banjaluka ukinula je proviziju za sve gotovinske i bezgotovinske uplate za Fond solidarnosti koje su uplaćuju preko računa navedene banke. Fond solidarnosti je pokrenuo ovu inicijativu, jer se veliki broj građana obratio Fondu solidarnosti sa žalbama na mjesečni iznos provizije na uplate za Fond solidarnosti. Inicijativa je, takođe, proslijeđena i drugim bankama preko kojih su otvoreni računi za uplate sredstava za Fond solidarnosti, ali za sada je na ovu inicijativu  pozitivno  odgovorila „Nova banka“ a.d. u Banjaluci.

 

 

 

 

 Dostavljeno:                                                                                                     M I N I S T A R

1.   Naslovu,                                       

2.   a/a.                                                                                                     Dragan Bogdanić, dr med.             

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9