Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERETIKE I RUDARSTVA

                Davne 1974. godine se krenulo sa pripremama izgradnje HE ''Buk Bijela''. Da li je ovaj projekat toliko neopravdan da se čeka 50 godina?

                Molimo da nam odgovorite da li će taj projekat ugledati svjetlo dana ili da će kao do sada samo se razgovarati sa potencijalnim koncesionarima.

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-152-1/18

Datum: 28.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marić Veljko  (Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik) na 23. sjednici, održanoj 27. februara 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje

„Davne 1974. godine se krenulo sa pripremama izgradnje HE „Buk Bijela“. Da li je ovaj projekat toliko neopravdan da se čeka 50 godina?

Molimo da nam odgovorite da li će taj projekat ugledati svjetlo dana ili da će kao do sada samo se razgovarati sa potencijalnim koncesionarima.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, daje informaciju kako slijedi:

S obzirom na to da je planskim dokumentima u oblasti energetike predviđena prioritetna izgradnja HE „Buk Bijela“ na rijeci Drini, Vlada Republike Srpske je 03.06.2016. godine dodijelila koncesiju za izgradnju HE „Buk Bijela”, procjenjene instalisane snage 93,52 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 332,3 GWh Konzorcijumu, koji su organizovali MH „ERS“- MP a.d. Trebinje i ZP „ Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

Koncesija je dodijeljena na period od 50 godina, a period izgradnje hidroelektrane je 5 godina od dana pribavljanja potrebnih dozvola. Vrijednost investicije je 382.407.793,00 KM.

U toku su aktivnosti u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava, te na izradi potrebne dokumentacije u cilju pribavljanja nedostajućih dozvola. Do sada su pribavljeni lokacijski uslovi i ekološka dozvola. Posebne aktivnosti se vode u cilju pronalaženja strateškog partnera, pa je iz tog razloga 06.07.2017. godine,  Vlada sa kineskom kompanijom „China National Aero-Technology International Engineering Corporation“ zaknjučila Memorandum o saradnji na realizaciji projekta HE „Buk Bijela“ u Republici Srpskoj. Vlada je iz istih razloga 27.07.2017. godine sa kineskom kompanijom „Dongfang Electric International Corporation“ zaključila Memorandum o razumjevanju na realizaciji hidroenergetskog sistema „Gornja Drina“ u čijem sastavu je i HE „Buk Bijela“.

U realizaciju projekta, kroz pripremu dokumentacija i obezbjeđenje dijela dozvola uloženo je 8.557.000 evra. Prema koncesionom ugovoru planirano je da se hidroelektrana završi i pusti u probni rad u junu 2022. godine.

                                                                                                                 MINISTAR

                                                                                                                 Petar Đokić

 

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9