Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Molim Vas da građanima Republike Srpske objasnite kada će se urediti oblast, dužina trajanja građevinske dozvole i završetak objekata.

               U lokalnim zajednicama postoje nezavršeni građevinski objekti koji postaju opasnost za bezbjednost građana i njihovom završetku ne vidi se kraj.

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-157/17

Datum: 21.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Veljko Marić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj od 28., 29. i 30. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Molim Vas da građanima Republike Srpske objasnite kada će se urediti oblast, dužina trajanja građevinske dozvole i završetak objekata.

U lokalnim zajednicama postoje nezavršeni građevinski objekti koji postaju opasnost za bezbjednost građana i njihovom završetku ne vidi se kraj.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Odredbom člana 136. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16) propisano je da građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa izgradnjom objekta za koji je izdata ne počne u roku od tri godine od dana kada je građevinska dozvola postala izvršna.

Pomenuta odredba odnosi se na početak izgradnje objekta i to praktično znači da bi početak izgradnje objekta nakon navedenog roka bila bespravna gradnja i u tom slučaju postoje instrumenti kojima je moguće sankcionisati investitora. Međutim, nije moguće iznaći odgovarajuće mjere kojima bi primorali investitora da završi objekat u propisanom roku. U vrijeme izrade zakona kojim se reguliše oblast građenja, razmatrana je opcija propisivanja roka završetka izgradnje objekta, ali se od toga odustalo upravo zbog nemogućnosti sankcionisanja investitora u slučaju neizvršenja takve obaveze u propisanom roku.

Što se tiče dijela pitanja koji se odnosi na nezavršene građevinske objekte koji postaju opasnost za bezbjednost građana, podsjećamo na odredbu člana 150. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju, kojom je propisano da organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica, rješenjem određuje uklanjanje objekta ili dijela objekta za koji se utvrdi da zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i većih oštećenja predstavlja opasnost po život ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj, kao i uslove i mjere koje je potrebno sprovesti, odnosno obezbijediti pri uklanjanju objekta ili dijela objekta. Odredbom stava 2. istog člana istog zakona propisano je da se okolnosti iz stava 1. utvrđuju na osnovu nalaza i mišljenja ovlašćenog vještaka odgovarajuće struke.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                          Ministar

                                                                                                                                                    Srebrenka Golić

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9