Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Kada će već jednom početi realizacija i izgradnja Regionalnog zavoda za zdravstvenu zaštitu u Foči?

               Odluka je donesena još 2010. godine.

ODGOVOR:

Broj: 11/08-012-198/17

Datum: 12.04.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28., 29. i 30. marta 2017. godine, narodni poslanik Veljko Marić (Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik) je postavio slijedeće pitanje:

"Kada će već jednom početi realizacija i izgradnja Regionalnog zavoda za zdravstvenu zaštitu u Foči? Odluka je donesena još 2010. godine."

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Na osnovu informacije Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, obezbjeđivanje adekvatnog poslovnog prostora koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje i rad svih organizacionih jedinica Instituta, uključujući i Regionalni centar Foča, predstavlja jedan od prioriteta JZU Instituta za javno zdravstvo Pepublike Srpske (u daljem tekstu: Institut).

               Međutim, s obzirom na trenutnu ekonomsku i finansijsku situaciju, Institut nije u mogućnosti da, bez rizika po sopstveno poslovanje, u potpunosti finansira izgradnju poslovnog objekta u Foči, posebno ako se ima u vidu  da, pored Regionalnog centra Foča, hitnu potrebu za obezbjeđivanjem adekvatnog poslovnog prostora imaju i Regionalni centar Zvornik i Regionalni centar Trebinje.

               Upravni odbor Instituta je u cilju obezbjeđivanja dijela sredstava potrebnih za rješavanje prostornog problema Regionalnog centra Foča, 27.07.2015. godine donio odluku o davanju saglasnosti za prodaju stana koji se nalazi u Foči, a koji je u vlasništvu Instituta, ali nakon sprovedene javne licitacije nije bilo zainteresovanih za kupovinu istog.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MINISTAR

                                                                                                                                          Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9