Narodni poslanik Vukota Govedarica JU Zavod za zapošljavanje, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 26. decembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

JU ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE

            Tražim da mi dostavite podatke o broju žena-registrovanih nezaposlneih lica koje imaju troje i više djece sa 31. 12. 2017. godine.

 

ODGOVOR:

Broj: 01.3/0801-32-2/18

Datum: 08.01.2018.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića 2

78000 Banja Luka

Predmet: Odgovor na vaš zahtjev broj 02/2-1937-13/17 od 29.12.2017. godine

Poštovani,

Na osnovu vašeg zahtjeva broj 02/2-1937-13/17 od 29.12.2017. godine, a u vezi sa poslaničkim pitanjem narodnog poslanika Vukote Govedarica, obavještavamo vas da JU Zavod za zapošljavanje ne vodi evidenciju o broju djece nezaposlenih lica.

S poštovanjem,

 

                                                                                              DIREKTOR

                                                                                          Miroslav Vujičić

 

 

26.12.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9