Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Da li je Republika Srpska izdala garanciju TE Stanari i, ukoliko jeste, tražim da dostavite informaciju kada je izdata, u kojem iznosu, kada je garanciju odobrila Narodna skupština Republike Srpske i kada je odluka o izdavanju garancije objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske?

               Ukoliko je Republika Srpska izdala više garancija za TE Stanari, molim da mi gore tražene podatke dostavite za svaku, pojedinačno, izdatu garanciju.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1508-1/17

Datum: 22.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik  Vukota Govedarica je na Devetnaestoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je Republika Srpska izdala garanciju TE Stanari i, ukoliko jeste, tražim da dostavite informaciju kada je izdata, u kojem iznosu, kada je garanciju odobrila Narodna skupština Republike Srpske i kada je odluka o izdavanju garancije objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske?

Ukoliko je Republika Srpska izdala više garancija za TE Stanari, molim da mi gore tražene podatke dostavite za svaku, pojedinačno, izdatu garanciju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Uvidom u evidenciju o garancijama Republike Srpske koja se vodi u Ministarstvu finansija, obavještavamo Vas da Republika Srpska nije izdala garanciju za bilo kakvo kreditno zaduženje TE Stanari.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9