Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Ministarstvo finansija je 2015. godine isplatilo 200.000 KM Centru za prevenciju moždanog udara. Tražim da mi odgovorite ko je izdao rješenje da se navedenoj organizaciji isplati 200.000 KM iz budžeta Republike Srpske, šta je bila namjena utroška ovih sredstava ( projekat ili sl.) i sa koje budžetske pozicije je izvršena isplata (grant, budžetska rezerva...). Prilikom dostavljanja odgovora tražim da mi dostavite i rješenje na osnovu kojeg je isplata izvršena. Tražim da mi se odgovor dostavi u roku za dostavljanje odgovora na poslaničko pitanje, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2441-1/17

Datum: 10.11.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica, postavio je 23. oktobra 2017. godine, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

„Ministarstvo finansija je 2015. godine isplatilo 200.000 KM Centru za prevenciju moždanog udara. Tražim da mi odgovorite ko je izdao rješenje da se navedenoj organizaciji isplati 200.000 KM iz budžeta Republike Srpske, šta je bila namjena utroška ovih sredstava ( projekat ili sl.) i sa koje budžetske pozicije je izvršena isplata (grant, budžetska rezerva...). Prilikom dostavljanja odgovora tražim da mi dostavite i rješenje na osnovu kojeg je isplata izvršena. Tražim da mi se odgovor dostavi u roku za dostavljanje odgovora na poslaničko pitanje, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija, navedeni iznos uplaćen je dana 08.07.2015. godine sa pozicije Kabineta Predsjednika, a na osnovu Odluke  broj:  01.3.8.-40-1501-1/15 po  projektu podrške humanitarnim radnim akcijama.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                MINISTAR

                                                                                                      dr Zoran Tegeltija

 

 

 

23.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9