Narodni poslanik Vukota Govedarica Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

               Prema određenim informacijama Poreska uprava Republike Srpske je za potrebe svog rada nabavila SAP program.

               Tražim da nam dostavite sljedeće informacije:

  • Od koga je Poreska uprava Republike Srpske nabavila SAP program
  • Kojim postupkom je nabaljen program i po kojoj cijeni
  • Da li se u vremenu dosadašnjeg funkcionisanja programa pokazalo postojanje određenih problema u radu.

ODGOVOR:

Broj: 06/1.01/0401-021-20002/2016

Banja Luka, 06.06. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvanaestoj sjednici Narodne skupštine održanoj 17. maja 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Prema određenim informacijama Poreska uprava Republike Srpske je za potrebe svog rada nabavila SAP program.

Tražim da nam dostavite sljedeće informacije:

  • Od koga je Poreska uprava Republike Srpske nabavila SAP program
  • Kojim postupkom je nabavljen program i po kojoj cijeni
  • Da li se u vremenu dosadašnjeg funkcionisanja programa pokazalo postojanje određenih problema u radu.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Licence za integrisani informacioni sistem (SAP) za potrebe Poreske uprave Republike Srpske nabavljene su od grupe ponuđača SIRIUS 2010 doo, Banja Luka i PROGRAM doo, Beograd, a uslugu implementacije navedenih licenci obavlja S&T Serbia doo, Beograd.

Za nabavku integrisanog informacionog sistema raspisan je međunarodni tender koji je objavljen u „ Službenom glasniku BiH“ broj 61 od 01.08.2011. godine. Nabavka je podijeljena u dva lota i to:

  • LOT 1-usluge licenciranja softvera za integrisani informacioni sistem Poreske uprave RS,
  • LOT 2-usluga implementacije licenciranih softverskih rješenja.

Cijena usluga za LOT 1 iznosi 4.838.686,50 KM, a za LOT 2 iznosi 4.683.682,70 KM. Plaćanje se vrši u skladu sa dinamikom implementacije.

U toku dosadašnjeg funkcionisanja programa nije bilo problema u radu uzrokovanih SAP programskim rješenjem.

S poštovanjem,

Dostavljeno:                                                                                                                                   Direktor

  1. Naslovu,
  2. a/a.                                                                                                                ___________________

                                                                                                                                                   Zora Vidović

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9