Narodni poslanik Vukota Govedarica predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici, 7. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Nekadašnji bezbjednjak, poslije toga analitičar iz oblasti bezbjednosti u novembru 2016. godine, Predrag Ćernić je izbaran u zvanje docenta na Fakultetu bezbjednosnih nauka, šest mjeseci kasnije biće izabran i, naravno poslije će se pokazati, nezakonito za dekana takođe navedenog fakulteta. Okružni sud u Banjaluci 8. maja donio presudu po tom pitanju, g. predsjedniče Vlade, sve je to poništio.

Da li ste pročitali presudu i šta ćete preduzeti konkretno kada je u pitanju odgovornost svih onih koji su napravili ogromnu štetu Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjaluci?

 

ODGOVOR:

Broj:19.02/011-168/23

Datum: 26.06.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

             Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, na trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07. juna 2023. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Nekadašnji bezbjednjak, poslije toga analitičar iz oblasti bezbjednosti u novembru 2016. godine, Predrag Ćeranić je izabran u zvanje docenta  na Fakultertu bezbjednosnih nauka, šest mjeseci kasnije biće izabran  i, naravno poslije će se pokazati, nezakonito za dekana takođe navedenog fakuteta. Okružni sud u Banjaluci 8. maja donio oresudu po tom pitanju, sve je to poništio. Da li ste pročitali presudu i šta ćete preduzeti konkretno kada je u pitanju odgovornost svih onih koji su napravili ogromnu štetu Fakultetu bezbjednosnoih nauka u Banjaluci?

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 243. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo  s lj e d e ć i

O D G O V O R

Presudom Okružnog suda u Banja Luci od 8. maja 2023. godine Univerzitetu u Banjoj Luci naloženo je da ponovi postupak i ponovo odluči o žalbi dr Maria Karadže na izbor dr Predraga Ćeranića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Bezbjednosne nauke na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. S tim u vezi Senat će na narednoj sjednici ponovo odlučivati po žalbi dr Maria Karadže.

Podsjećanja radi, dr Mario Karadža se 19. novembra 2021. godine obratio se Univerzitetu u Banjoj Luci sa zahtjevom za dostavljanje Odluke Senata Univerziteta o izboru dr Predraga Ćeranića u zvanje docenta, od 24. novembra 2016. godine, navodeći da kao učesnik u konkrusu nije dobio odluku o izboru u zvanje.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci postoji dokaz da je imenovani kao učesnik u konkursu preuzeo kompletnu konkursnu dokumentaciju, ali ne i dokaz o urednoj dostavi odluke o izboru u zvanje kandidatu dr Mariu Karadži.

Naglašavamo da Okružni sud nije poništio izbor u zvanje docenta dr Predraga Ćeranića, već je naložio samo ponavljanje žalbenog postupka.

 

 

 

 

                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                          

Dr Željko Budimir

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11