Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE, potpredsjednici Srebrenki Golić

               Vi znate sve šta se desilo sa Novom Borjom, kako je Interlignum ušao u Novu Borju, kako je Skupština odobrila svojevremeno i dala saglasnost na prodaju. Interlignum, odnosno Stojko Petković je trebao da plati 6 miliona maraka za to preduzeće, godinu i po dana ga je koristio, nije platio ništa, ostavio dugove, vratio ključeve, onda ušao pod zakup, pa bio zakupac i na kraju, opet je Vlada prodala Novu Borju Interlignumu, tj. Stojku Petkoviću  koji je napravio štetu.

Šta je konkretno Vlada prodala  Stojku Petkoviću za 350.000 maraka?

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-390/17

Datum: 01.08.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Vukota Govedarica (Klub poslanika SDS-SRS RS), postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:  

„Vi znate šta se desilo sa Novom Borjom, kako je Interlignum ušao u Novu Borju, kako je Skupština odobrila svojevremeno i dala saglasnost na prodaju. Interlignum, odnosno Stojko Petković je trebao da plati 6 miliona maraka za to preduzeće, godinu i po dana ga je koristio, nije plato ništa, ostavio dugove, vratio ključeve, onda ušao pod zakup, pa bio zakupac i na kraju, opet je Vlada prodala Novu Borju Interlignumu, tj. Stojku Petkoviću koji je napravio štetu.

Šta je konkretno Vlada prodala Stojku Petkoviću za 350.000 KM“?. 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

            ODGOVOR

Investiciono–razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka je dana 12.08.2016. godine, kao zakonom ovlašteni prodavac državnog kapitala,  raspisala Javni poziv za učešće na tenderu radi prodaje akcija državnog kapitala u privrednom društvu „Nova Borja“ a.d. Teslić. Javni poziv je zatvoren dana 14.09.2016. godine.

Predmet prodaje je bilo 92,63% ukupnog kapitala društva.  

Na Javni poziv podnesena je samo jedna ponuda od strane „Interlignum“ d.o.o. Teslić.

        Dana 02.06.2017. godine, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka je zaključila Ugovor o prodaji akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske u „Nova Borja“ Teslić, sa kupcem „Interlignum“ d.o.o. Teslić.

Ugovoreni uslovi prodaje su:

  • prodajna cijena u iznosu od 350.000,00 KM,
  • investiranje u naredne dvije godine u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 KM,
  • zapošljavanje 150 radnika u prvoj godini, 200 radnika u drugoj godini i 250 radnika u trećoj godini Perioda zapošljavanja.

 

S poštovanjem,                                                                                      

                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                                        Петар Ђокић

 

                                      

                                                                                                                       

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9