Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Imajući u vidu sve teškoće koje se odražvaju kada su u pitanju finansije, da li možete da nam otprilike predstavite, makar otprilike, kakvo je stanje sa računima, kada je u pitanju račun javnih prihoda i kako teče, za ova prva dva mjeseca, likvidnost budžeta?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-808-1/17

Datum: 22.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica je na Jedanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Imajući u vidu sve teškoće koje se odražavaju kada su u pitanju finansije, da li možete da nam otprilike predstavite, makar otprilike, kakvo je stanje sa računima, kada je u pitanju račun javnih prihoda i kako teče, za ova prva dva mjeseca, likvidnost budžeta?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, u 2017. godini likvidnost Budžeta Republike Srpske je na zadovoljavajućem nivou i Budžet svoje obaveze izvršava prema korisnicima.

Detalji za prvih 6 mjeseci sadržani su u Konsolidovanom izvještaju o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2017. godine, a koji je dostavljen u Narodnu skupštinu Republike Srpske i dostupan poslanicima.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9