Narodni poslanik Vukota O. Govedarica Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 2. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Tražimo da nam dostavite podatke o izmirenju obaveza prema Republici Srpskoj preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske: ''Rafinerija nafte'' a.d. Brod, ''Rafinerija ulja Modriča'' a.d. Modriča i ''Petrol'' a.d. Banjaluka, čija vrijednost je iskazana u članu 5. Zakona o uslovima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 20/7, 68/7 i 63/11), a način izmirenja određen u članu 6. istog Zakona, koju je preuzeo kupac preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 05.06/011-204-1/15

Datum, 21.07.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor  na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Vukota Govedarica (Klub poslanika SDS-SRS RS), između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 02. jula  2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatke o izmirenju obaveza prema Republici Srpskoj preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske: Rafinerija naftea.d. Brod, „Rafinerija  ulja“ a.d. Modriča  i „Petrol“ a.d. Banja Luka, čija je vrijednost iskazana u članu 5. Zakona o uslovima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/07, 68/07 i 63/11), a način izmirenja određen u članu 6. Istog Zakona, koju je preuzeo kupac  preduzeća  iz  oblasti naftne  industrije Republike Srpske.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 ODGOVOR

 

Na osnovu podataka sa kojima raspolaže Ministarsvo industrije, energetike i rudarstva, a prema aktu  Ministarstva finansija, Poreska uprava Republike Srpske,  broj: 06/1.01/0701-052-1172/15 od 16.06.2015. godine, reprogramirane poreske obaveze preduzeća naftne industrije po poreskom obvezniku iznose, kako slijedi:

„Rafinerija nafte“ a.d. Brod – ukupne reprogramirane poreske obaveze  iznose 127.373.918,64 KM od čega je, na dan 30.06.2015. godine, naplaćeno 45.910.309,55 KM, a ostatak duga po ovom reprogramu iznosi 81.463.609,09 KM. Mjesečna rata po ovom reprogramu iznosi 2.122.898,65 KM. Prema tome ovaj poreski obveznik je u preplati za 20.435.525,75 KM po reprogramiranim obavezama, i na dan 30.06.2015. godine, nema dospjelih a neizmirenih obaveza;

 „Rafinerija ulja“ a.d. Modriča –  ukupne  reprogramirane poreske  obaveze iznose 566.495,02 KM, KM od čega je na dan 30.06.2015. godine naplaćeno 113.301,06 KM, a ostatak duga po ovom reprogramu iznosi 453.193,96 KM. Mjesečna rata po ovom reprogramu iznosi 9.441,58 KM, iz čega je vidljivo da poreski obveznik „Rafinerija ulja“ a.d. Modriča , na dan 30.06.2015. godine, nema dospjelih a neizmirenih obaveza, i

„Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka – ukupne reprogramirane poreske obaveze iznose 10.521.029,67 KM od čega je na dan 30.06.2015.g. naplaćeno 2.104.207,47 KM i ostatak duga po ovom reprogramu je 8.416.822,20 KM. Mjesečna rata po ovom reprogramu iznosi 175.350,49 KM.   Poreski obveznik „Nestro petrol“ a.d. Banja Luka, na dan 30.06.2015. godine, nema dospjelih a neizmirenih obaveza.

  S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                  

                                             MINISTAR

                                            Petar Đokić

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

02.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9