Narodni poslanik Zdravko Krsmanović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zdravko Krsmanović, Klub poslanika NDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

U zadnje vrijeme kruže informacije, i sve su prilike da su tačne, da je Termoelektrana Stanari u ozbiljnim problemima, vezano za loše isporučenu opremu, da je njena cijena proizvedene električne energije iz Termoelektarne Stanari  trenutno manja od prodajne cijene, da je prije 20 dana ušla u remont , da je juče ponovo bila u kvaru do kvara kotla i da tu postoje ozbiljne indicije  da može doći u pitanje vraćanje kredita IFT-a Kineskoj razvojnoj banci.

Da li je Vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska garant za vraćanje kredita ukoliko IFT i Termoelektrana Stanari ne budu u prilici da vraćaju kredit Kineskoj razvojnoj banci i mogu li nastati te posljedice?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-334-1/17

Datum: 25.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                  Narodni poslanik Zdravko Krsmanović, (Klub poslanika NDP), na devetnaestoj  sjednici, održanoj 13. juna 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„U zadnje vrijeme kruže informacije, i sve su prilike da su tačne, da je Termoelektrana Stanari u ozbiljnim problemima, vezano za loše isporučenu opremu, da je njena cijena proizvedene električne energije iz Termoelektrane Stanari trenutno manja od prodajne cijene, da je prije 20 dana ušla u remont, da je juče ponovo bila u kvaru do kvara kotla i da tu postoje ozbiljne indicije da može doći u pitanje vraćanje kredita EFT-a Kineskoj razvojnoj banci.

Da li je Vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, garant za vrćanje kredita ukoliko EFT i  Termoelektrana Stanari ne budu u prilici da vraćaju kredit Kineskoj razvojnoj banci i mogu li nastati te posljedice?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema raspoloživim podacima Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a u okviru praćenja realizacije elektroenergetskog bilansa Republike Srpske, plan proizvodnje TE „Stanari“ u 2016. godini je realizovan sa 100,32% ostvarenja, odnosno proizvedeno je 1.560 GWh električne energije. Takođe, u periodu januar-avgust 2017. godine TE „Stanari“ je realizovalo plan proizvodnje u procentu od 96,6%, odnosno 1.299 GWh. Pored toga u istom periodu u 2017. godini ukupno je bilo tri neplanirana i jedan planirani zastoj. Plansko zaustavljanje postrojenja u periodu od 30. aprila 2017. do 2. juna 2017. godine je izvršeno u cilju provođenja planiranih remontnih aktivnosti.

Ostale informacije koje se tiču proizvodne i prodajne cijene iz termoelektrane mogu biti komercijalno povjerljivog karaktera i iste nisu na raspolaganju Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.

Republika Srpska, odnosno Vlada Republike Srpske nije dala garancije kompaniji EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari, niti njenom vlasniku, za  obezbjeđenje kredita kojeg je kompanija podigla kod Kineske Razvojne Banke (Chinese Development Bank Corporation), Peking.

Naime, dana 20.06.2012.godine EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari je sa Kineskom Razvojnom Bankom zaključila Ugovor o kreditu na iznos od 350.000.000 EUR i pri tome sama obezbjedila potrebne garancije.

Zakon o  zaduživanju i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12) je jasno propisao procedure za izdavanje garancije Republike Srpske, pri čemu, između ostalog, Narodna skupština na prijedlog Vlade daje saglasnost o izdavanju garancije Republike Srpske.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                                                                  Petar Đokić

 

 

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9