Narodni poslanik Zlatko Maksimović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zlatko Maksimović, samostalni narodni poslanik, postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 11. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Da li postoji plan u Ministarstvu za izgradnju brze ceste Karanovac-Kneževo-Travnik, s obzirom da je to daleko najbliži putni pravac od Banja Luke do Sarajeva?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-999/17

Datum: 23.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zlatko Maksimović na nastavku Osamnaeste sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 10. i 11. maja 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li postoji plan u Ministarstvu za izgradnju brze ceste Karanovac-Kneževo-Travnik, s obzirom da je to daleko najbliži putni pravac od Banja Luke do Sarajeva?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, na osnovu uvida u važeću  plansku dokumentaciju „Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025 godine“ i „Strategiju razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2015 godina, nije planirana, niti predviđena izgradnja brze ceste Karanovac-Kneževo -Travnik.

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

11.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9