Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                  Zašto je pravda zatajila u slučaju Luka Čuljak iz Sopilja, opština Nevesinje, koji ima izrečenu kaznu zatvora od 130 dana?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-5728/17

Datum: 19.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 18.07.2017. godine, dana 19.04.2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                       „Zašto je pravda zatajila u slučaju Luka Čuljak iz Sopilja, opština Nevesinje, koji ima izrečenu kaznu zatvora od 130 dana“?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Osnovnom sudu u Trebinju, a koji odgovor glasi:        

Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Trebinju broj 95 0 K 039340 16 Kž od 28.06.2016. godine, preinačena je presuda ovog suda i osuđenom Čuljak Luki izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 130 dana. Po molbi branioca osuđenog, rješenjem ovog suda broj 95 0 K 039340 16 Kv od 22.08.2016. godine, osuđenom je izrečena kazna zatvora zamjenjena novčanom kaznom u iznosu od 13.000 KM, koju je osuđeni bio obavezan platiti do 04.12.2016. godine. Rješenjem ovog suda broj 95 0 K 03934016 Kv 2 od 09.12.2016. godine, na zahtjev osuđenog produžen je rok za plaćanje novčane kazne, a najkasnije do 04.07.2017. godine.

                  Rješenjem broj 95 0 K 039340 17 K 2 od 05.07.2017.godine osuđenom Čuljak Luki novčana kazna u iznosu od 13.000 KM je zamjenjena kaznom zatvora u trajanju od 130 dana. Na navedeno rješenje osuđeni je dana 14.07.2017. godine uložio žalbu pa je predmet po žalbi osuđenog dostavljen Okružnom sudu u Trebinju dana 17.07.2017. godine.

Dakle osuđeni je imao rok da plati kaznu do 04.07.2017.godine, pa čim nije platio kaznu dana 05.07.2017. godine donešeno je rješenje kojim je novčana kazna zamjenjena u kaznu zatvora. Zbog velikog interesovanja za navedeni predmet, politike, stranaka, sredstava informisanja i javnosti  predmet je odmah uziman u rad i svi rokovi su strogo poštovani.

                      S poštovanjem!

 

                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                               Anton Kasipović

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9