Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici održanoj 12. septembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                  Koliko su nadležni sudovi ukupno izrekli prekršajnih kazni za Luku Čuljka iz Sopilja, opština Nevesinje, u periodu od 01.01.2014. godine do 12.09.2017. godine?

                  Molim da mi se dostavi spisak pojedinačnih prekršajnih kazni (datum izricanja, prekršaj, iznos novačne kazne) izrečenih Luki Čuljku iz Sopilja, opština Nevesinje, u gore navedenom periodu.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-7078/17

Datum: 25.10.2017. godine

                       NARODNA SKUPŠTINA

                       REPUBLIKE SRPSKE

                       Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

                       Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 12. i 13. septembra 2017. godine, sljedeće pitanje:

                       „Koliko su nadležni sudovi ukupno izrekli kazni za Luku Čuljka iz Sopilja, opština Nevesinje, u periodu od 01.01.2014. godine do 12.09.2017. godine?

                       Molim da mi se dostavi spisak pojedinačnih prekršajnih kazni (datum izricanja, prekršaj, iznos novčane kazne), izrečene Luki Čuljku iz Sopilja, opština Nevesinje, u gore navedenom periodu“.

                       U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                       Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Osnovnom sudu u Trebinju, a koji je dostavio sljedeći odgovor:  

                       „Vezano za poslaničko pitanje narodnog poslanika Pologoš Zorana, dostavljaju vam se podaci o izrečenim prekršajnim kaznama za Luku Čuljka iz Sopilja, opština Nevesinje za period 01.01.2014. – 12.09.2017. kako slijedi:

1. Rješenjem br. 95 0 Pr 027126 13 Pr od 23.10.2014. god. - čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM troškovi postupka 150,00 KM.

2. Rješenjem br. 95 0 Pr 028785 13 Pr od 28.05.2014. god.- čl. 239 ZOOBSP BiH, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM.

3. Rješenjem br. 95 0 Pr 029142 13 Pr od 23.07.2014.god.- čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM, troškovi postupka 200,00 KM.

4. Rješenjem br. 95 0 Pr 029820 13 Pr od 09.04.2014. god. – čl. 239 ZOOBSP, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 85,00 KM.

5. Rješenjem br. 95 0 Pr 030782 13 Pr od 18.03.2014 god. – čl. 238 st.1. ZOOBSP, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM.

6. Rješenjem br. 95 0 Pr 034015 14 Pr od 17.12.2014. god. – čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM USLOVNO na 6.mjeseci, troškovi postupka 50,00 KM.

7. Rješenjem br. 95 0 Pr 034419 14 Pr od 15.04.2015. god. – čl. 7 ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM.

8. Rješenjem br. 95 0 Pr 034420 14 Pr od 15.04.2015. god. – čl. 234 st.1. ZOOBSP, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM USLOVNO na 6 mjeseci.

9. Rješenjem br. 95 0 Pr 035082 14 Pr od 10.12.2015. god. – čl. 8. i 12. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM, troškovi postupka 75,00 KM.

10. Rješenjem br. 95 0 Pr 037177 15 Pr od 07.07.2015. god. – čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM, troškovi postupka 150,00 KM.

11. Rješenjem br. 95 0 Pr 038542 15 Pr od 04.11.2015. god. – čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM.

12. Rješenjem br. 95 0 Pr 041048 15 Pr od 23.02.2016. god. – čl. 8. i 11. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM, troškovi postupka 150,00 KM.

13. Rješenjem br. 95 0 Pr 042316 16 Pr od 28.02.2017. god – čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 750,00 KM. troškovi postupka 150,00 KM.

14. Rješenjem br. 95 0 Pr 045897 16 Pr od 20.06.2017. god – čl. 8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 700,00 KM, troškovi postupka 150,00 KM.

15. Rješenjem br. 95 0 Pr 046109 16 Pr od 26.04.2017. god. – čl. 8. i 9. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 KM, troškovi postupka 150,00 KM.

16. Rješenjem br. 95 0 Pr 046174 16 Pr od 26.04.2017. god. – čl.8. ZJRM, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 700,00 KM, troškovi postupka 150,00 KM.

                  S poštovanjem!

 

                                                                                                                                                                     M I N I S T A R

                                                                                                                                                                    Anton Kasipović

 

Predmet obradila Snježana Bojić Jovanović

Saglasan pomoćnik ministra Slobodan Zec

 

 

 

 

 

12.09.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9