Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Drugoj sjednici održanoj 3. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Koliko je bilo korisnika porodičnih i ličnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2012. godine, sa danom 31.12.2013. godine i sa danom 31.12.2014. godine?

 Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti za gore navedene godine.

ODGOVOR:

Broj: 16-011-4/2015

Banja Luka: 19.02.2015.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03. 04. i 05. februara 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je bilo korisnika porodičnih i ličnih invalidnina u Republici Srpskoj, zaključno sa danom 31.12.2012.godine, sa danom 31.12.2013.godine i sa danom 31.12.2014.godine“?

Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti za gore navedene godine.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

             U tabelarnom prikazu iskazaćemo broj korisnika po kategorijama invalidnosti, uporedni pokazatelji 2012., 2013. i 2014.godina:

 

BROJ KORISNIKA

VOJNA INVALIDNINA

CIVILNE ŽRTVE RATA

NA DAN

PORODIČNA

LIČNA

 

31.12.2012.

28.164

34.809

3.545

31.12.2013.

26.744

34.377

3.424

31.12.2014.

25.355

34.087

3.317

 

 

                                                                                                                        MINISTAR   

                                                                                                                    Milenko Savanović

 

03.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9