Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Kada će ratni vojni invalidi-amputirci dobiti novčana sredstva umjesto naloga za ortopedska pomagala?

ODGOVOR:
Broj: 16-03/1-011-12/15

Datum, 07. 05. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republik Srpske, održanoj 15., 16., 17. i 21. aprila 2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će ratni vojni invalidi – amputirci dobiti novčana sredstva za ortopedska pomagala?

                                                                 O D G O V O R

Ovo ministarstvo je u cilju podrške inicijative određenih udruženja da ratni vojni invalidi umjesto ortopedskih pomagala dobiju  novčana sredstva, već preduzelo određene aktivnosti i organizovalo sastanak sa predstavnicima tih udruženja i predstavnicima nadležnih  organa.

Međutim, treba napomenuti da je za ovu oblast nadležno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te da se pravo na  ortopedska pomagala ostvaruje u skladu sa propisima iz njihove nadležnosti.

Da bi se mogla vršiti isplata novčanih sredstava za ortopedska pomagala, najprije je  potrebno izvršiti  izmjenu važećih normativno-pravnih akata kojom bi se na drugačiji način  propisalo ostvarivanje prava na ortopedska pomagala za ratne vojne invalide.

Ministarstvo će u cilju podrške ovakvom načinu ostvarivanja prava na ortopedska pomagala, nastaviti aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      M I N I S T A R                                                                                                                             

                                                                                                     Milenko Savanović

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9