Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Kada će ratni vojni invalidi-amputirci dobiti novčana sredstva umjesto naloga za ortopedska pomagala, kako je to dogovoreno sa Organizacijom UDAS?

            Ratni vojni invalidi koriste najlošija ortopedska pomagala i nisu zadovoljni sa kvalitetom, funkcionalnosti i procedurom dobijanja ortopedskih pomagala. Kvalitet i funkcionalnost su na jako niskom nivou, i u zadnjih 25 godina nije došlo do nikakvog poboljšanja. Tako da ta ortopedska pomagala nanose i određene zdravstvene probleme zbog lošeg kvaliteta. Istovremeno, na ampurticima su ''zaradile'' mnoge favorizovane ortopedske radnje. Ortopedska pomagala predstavljaju neophodno pomagalo za kretanje invalida-amputiraca, jer su oni bez istih nepokretne osobe. Zato se traži da ratni vojni invalidi-amputirci dobijaju novčana sredstva za ortopedsska pomagala, na taj način bi amputirci mogli dobiti kvalitetnija ortopedska pomagala, bila bi izbjegnuta nepotrebna duga procedura za dobijanje naloga za pomagala, mogli bi birati gdje da rade ortopedska pomagala, a novčana izdvajanja i rokovi za ove nemjene bi ostali isti. Predlaže se da se novčana sredstva za ortopedska pomagala, koja Fond zdravstvenog osiguranja plaća ortopedskim radnjama, prebace u budžet Ministarstva rada i  boračko-invalidske zaštite RS. Ovo pitanje je postavljeno i 15.04.2015. godine.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-30/15

Datum, 02. 11. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran PologošKlub poslanika PDPpostavio je na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:                         

           „Kada će ratni vojni invalidiamputirci dobiti novčana sredstva umjesto naloga za ortopedska pomagala, kako je to dogovoreno sa Organizacijom UDAS“?

O D G O V O R

             U cilju podrške inicijativi Organizacije amputiraca „Udas“ da ratni vojni invalidi umjesto ortopedskih pomagala dobiju  novčana sredstva, ovo ministarstvo je dana 19. 03. 2015. godine održalo  sastanak sa predstavnicima drugih organizacija  ratnih vojnih invalide i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, radi razmatranje dostavljene inicijative.

            Od učesnika sastanka Ministarstvo je naknadno u pisanoj formi, zatražilo mišljenje u pogledu podnesene inicijative. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao nadležni organ u pogledu oropedskih pomagala,  obavijestio je ovo ministarstvo i Organizaciju amputiraca „Udas“ da zbog važećih zakonskih i podzakonskih rješenja koji regulišu predmetnu materiju nema diskreciono pravo da prihvati predloženo rješenje.  Takođe, Savez organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske se izjasnio da predloženo rješenje nije prihvatljivo iz razloga što bi svi ostali korisnici medicinskih i ortopedskih pomagala, osim amputiraca, ostvarivali prava na ortopedska pomagala  po redovnoj proceduri, što prema ostalim korisnicima ne bi bilo korektno.

               S obzirom na različit pristup ovoj inicijativi, te činjenicu da je za ovu oblast nadležan Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Ministarstvo ne može imati  ulogu posrednika između Organizacije amputiraca „Udas“ i Fonda zdravstvenog osiguranja kao nadležnog organa odnosno drugih organizacija koje zastupaju interese ratnih vojnih invalida a koje ne prihvataju predloženo rješenje.

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                       Milenko Savanović

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9