Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2016. godine?

               Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-25/17

Datum, 31. 07. 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

           Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadesetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. jula 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:                             

           „Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31. 12. 2016. godine?

           Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.“

O D G O V O R

            Isplata vojnih i civilnih invalidnina za mjesec decembar 2016. godine, izvršena je za broj korisnika prikazan  u sljedećem tabelarnom  pregledu:

 

BROJ KORISNIKA

LIČNIH VOJNIH INVALIDNINA

I

kat.

II

kat.

III

Kat.

IV

kat.

V

kat.

VI

kat.

VII kat.

VIII kat.

IX

kat.

X

kat.

UKUPNO:

 

522

1251

924

1934

2585

4311

4691

6458

7013

3489

33178

 

    BROJ KORISNIKA

CIVILNIH LIČNIH INVALIDNINA

 

57

 

 

111

 

 

67

 

 

175

 

 

309

 

 

635

 

 

   -

 

 

    -

 

 

   -

 

 

   -

 

 

1354

 

 

BROJ KORISNIKA PORODIČNE VOJNE

INVALIDNINE

 

 

 

 

22739

 

 

BROJ KORISNIKA PORODIČNE CIVILNE

INVALIDNINE

 

 

 

 

1685

 

 

 

                                                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                                               Milenko Savanović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9