Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2017. godine?

                Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.

ODGOVOR:

Broj: 16-051-79/18

Datum, 16.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

           Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6, 7 i 8 februara 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:              

           „Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31. 12. 2017. godine?

           Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.“

O D G O V O R

            Isplata vojnih i civilnih invalidnina za 2017. godinu, izvršena je za broj korisnika prikazan  u sljedećem tabelarnom  pregledu:

vojna lična invalidnina

 

civilni lični invalidi

 

kategorija

broj korisnika

 

kategorija

broj korisnika

 

1. kategorija

513

 

1. kategorija

54

 

2.kategorija

1232

 

2.kategorija

112

 

3. kategorija

913

 

3. kategorija

64

 

4.kategorija

1896

 

4.kategorija

174

 

5. kategorija

2538

 

5. kategorija

306

 

6.kategorija

4208

 

6.kategorija

617

 

7. kategorija

4507

 

ukupno:

1327

 

8.kategorija

6347

       

9. kategorija

6887

       

10.kategorija

3413

       

ukupno:

32454

       
           

vojna porodična invalidnina

broj korisnika

 

Porodična invalidnina po čl.65 100% od osnovice

2

 

Porodična invalidnina po čl.65 80% od osnovice

22

 

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 1.i2. kat

551

 

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 3.i 4. kat

704

 

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7. kat

1024

 

Porodična invalidnina za jednog korisnika

13229

 

Porodična invalidnina za dva korisnika

5086

 

Porodična invalidnina za tri korisnika

144

 

Porodična invalidnina za četiri i više korisnika

0

 

Posebno mjesečno primanje

646

 

Posebno mjesečno primanje za dva korisnika

1

 

Porodična invalidnina razvedenih -dva korisnika

121

 

Porodična invalidnina razvedenog korisnika poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7.kategorije

2

 
     

ukupno:

21532

 
           
           

civilni porodična invalidi

       

kategorija

broj korisnika

 

Porodična invalidnina članova porodica poginule cžr

1285

       

Porodična invalidnina članova porodica umrle cžr

300

       

ukupno:

1585

       

 

                                                                                                                                       M I N I S T A R                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Milenko Savanović 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9