Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Kada će biti donesena nova Uredba o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske?

                Ovo pitanje sam postavljao nekoliko puta počevši od 13. redovne sjednice NSRS održane 22.06.2016. godine, ali ga ponovo postavljam na zahtjev PPB koje nisu, zbog ograničenog roka za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u prethodnoj Uredbi o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulih boraca iz 2007. godine, podnijeli zahtjev i ostali su stambeno nezbrinuti.
ODGOVOR:

Broj: 16-011-12/18

Datum, 10.04.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologošsamostalni poslanikpostavio je na Dvadeset i četvrtoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27. marta 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                     

           „Kada će biti donesena nova Uredba o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske?

                                                                                   Obrazloženje

Ovo pitanje sam postavljao već nekoliko puta počevši od 13. redovne sjednice NSRS održane 22.06.2016. godine, ali ga ponovo postavljam ne zahtjev PPB koje nisu, zbog ograničenog roka za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje u prethodnoj Uredbi o stambenom zbrinjavanju RVI i podorica poginulih boraca iz 2007. godine, podnijeli zahtjeve i ostali su stambeno nezbrinuti.“

O D G O V O R

Nakon razmatranja Informacije u vezi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije od 18.12.2017. godine Vlada Republike Srpske je donijela Zaključak broj: 04/1-012-2-70/18 od 11.01.2018. godine kojim je informaciju usvojila te se opredjelila da nastavi Program stambenog zbrinjavanja najugroženijih kategorija iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Dinamika i način stambenog zbrinjavanja će se utvrditi u toku 2018. godine a realizacija će se izvršiti u skladu sa Akcionim planom Vlade Republike Srpske za period 2018-2020. godina.

 

 

                                                                                                                                                   M I N I S T A R                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

27.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9