Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj za ključno sa danom 31.12.2016. godine?

ODGOVOR:

Broj: 16-011-2/17

Datum, 22.02.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  07.08. i 09. februara 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                     

           „Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2016. godine“?

O D G O V O R

               Na bazi evidencija u informacionom sistemu  Ministarstva  rada i boračko-invalidske zaštite ukupan broj korisnika koji primaju vojnu invalidninu iznosi:

  • Vojna lična invalidnina,  broj korisnika  33.178
  • Vojna porodična invalidnina, broj korisnika  22.7389
  • Civilna lična invalidnina, broj korisnika  1.354
  • Civilna porodična invalidnina, broj korisnika  1.685

Sastavni dio odgovora je tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.

TABELARNI PRIKAZ  PO KATEGORIJAMA INVALIDNOSTI                                                                                                                                   

vojna lična invalidnina

 

civilni lični invalidi

   

kategorija

broj korisnika

 

kategorija

broj korisnika

   

1. kategorija

522

 

1. kategorija

57

   

2.kategorija

1251

 

2.kategorija

111

   

3. kategorija

924

 

3. kategorija

67

   

4.kategorija

1934

 

4.kategorija

175

   

5. kategorija

2585

 

5. kategorija

309

   

6.kategorija

4311

 

6.kategorija

635

   

7. kategorija

4691

 

ukupno:

1354

   

8.kategorija

6458

         

9. kategorija

7013

         

10.kategorija

3489

         

ukupno:

33178

         
             

vojna porodična invalidnina

broj korisnika

   

Porodična invalidnina po čl.65 100% od osnovice

2

   

Porodična invalidnina po čl.65 80% od osnovice

28

   

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 1.i2. kat

552

   

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 3.i 4. kat

700

   

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7. kat

1088

   

Porodična invalidnina za jednog korisnika

13181

   

Porodična invalidnina za dva korisnika

6089

   

Porodična invalidnina za tri korisnika

282

   

Porodična invalidnina za četiri i više korisnika

4

   

Posebno mjesečno primanje

683

   

Porodična invalidnina razvedenih -dva korisnika

128

   

Porodična invalidnina razvedenog korisnika poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7.kategorije

2

   
     

ukupno:

22739

   

 

           
             

civilni porodična invalidnina

         

kategorija

broj korisnika

   

porodična invalidnina članova porodica poginule cžr

1378

         

Porodična invalidnina članova porodica umrle cžr

307

         

ukupno:

1685

         
             

ukupno vojne invalidnine:

 

55917

       

ukupno civilna invalidnina

 

3039

       

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                    M I N I S T A R                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9