Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Postoji li jedinstven registar odlikovanih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske?

Obrazloženje

               Neki od odlikovanih boraca sa područja opština koje su po Dejtonskom mirovnom sporazumu pripale Federaciji BiH nemaju dokaz o odlikovanju i već godinama ne primaju naknadu za odlikovanja. Bilo bi pravedno objaviti jedinstven spisak odlikovanih i dati isto pravo svim odlikovanim borcima odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-9/17

Datum, 18. 04. 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28., 29. i 30. marta 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                      

           „Postoji li jedinstven registar odlikovanih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske?

                                                                                   Obrazloženje

            Neki od odlikovanih boraca sa područja opština koje su po Dejtonskom mirovnom sporazumu pripale Federaciji BiH, nemaju dokaz o odlikovanju i već godinama ne primaju naknadu za odlikovanja.

           Bilo bi pravedno objaviti jedinstven spisak odlikovanih i dati isto pravo svim odlikovanim borcima odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske.“

O D G O V O R

               U smislu člana 12. stav 1.  Zakona o odlikovanjima i priznanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 4/93 i 48/02), odlikovanja se dodjeljuju Ukazom Predsjednika Republike Srpske. Shodno navedenoj odredbi, evidencijom dodijeljenih odlikovanja odnosno odlikovanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, raspolaže Služba predsjednika Republike Srpske.

               Pravo na naknadu odlikovanom borcu priznaje se po osnovu određenih odlikovanja dodijeljenih za vojne zasluge u oružanoj borbi za koja je Zakonom o pravima boraca vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12), utvrđena novčana naknada. Pravo na naknadu odlikovanom borcu priznaje opštinski/gradski organ uprave nadležan za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta, na lični zahtjev. Obaveza je podnosioca zahtjeva da priloži dokaz o odlikovanju a ako istim ne raspolaže, potrebno je da se obrati Službi predsjednika Republike Srpske koji vodi evidenciju odlikovanih lica i evidenciju o vrsti dodijeljenih odlikovanja.

              Dakle, pravo na naknadu odlikovanom borcu priznaje se u upravnom postupku koji je pokrenut na zahtjev stranke, na kojoj je i teret dokazivanja činjenica koje su odlučujuće za priznavanje prava na naknadu, a budući da Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti ne raspolaže  evidencijom odlikovanih boraca.

 

                                                                                                                                               M I N I S T A R                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9