Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Pologoš, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

 

 

POSLANIČKO PITANJE

 

 

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

Zašto se naplaćaja putarina osobama sa invaliditetom i da li će se u skorije vrijeme donijeti odluka o oslobađanju plaćanja putarine osoba sa invaliditetom ili se izmijeniti Zakon o javnim putevima Republike Srpske?

                Ovo pitanje je riješeno u svim zemljama u okruženju i osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu na autoputevima u Federaciji BiH, u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji, pa ne vidim razloga zašto osobe sa invaliditetom ne bi bile oslobođene od plaćanja u republici Srpskoj.

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1212/18

Datum: 25.07.2018. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Zoran Pologoš na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Zašto se naplaćuje putarina osobama sa invaliditetom i da li će se, u skorije vrijeme, donijeti odluka o oslobađanju plaćanja putarine osoba sa invaliditetom ili se izmijeniti Zakon o javnim putevima Republike Srpske?

Ovo pitanje je riješeno u svim zemljama u okruženju i osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu na autoputevima u Federaciji BiH, u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji, pa ne vidim razloga zašto osobe sa invaliditetom ne bi bile oslobođene od plaćanja u Republici Srpskoj?“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

U skladu sa važećom regulativom u ovoj oblasti trenutno je na snazi oslobađanje plaćanja putarine za motorna vozila onih subjekata čija je djelatnost u vezi sa bezbjednošću Republike Srpske i nesmetanim i bezbjednim odvijanjem saobraćaja.

Odredbama člana 66. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  89/13) propisano je da su plaćanja putarine oslobođena motorna vozila: hitne pomoći, Crvenog krsta, vatrogasne službe, oružanih snaga BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova, Auto-moto saveza Republike Srpske, kao i motorna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u skladu sa međunarodnim sporazumom na bazi reciprociteta.

Uvažavajući inicijativu i potrebu za uvođenjem olakšica za lica sa invaliditetom, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je u postuku provođenja procedure za izmjenu regulative kojom će biti propisano oslobađanje plaćanja putarine lica sa invaliditetom.

 

S poštovanjem,                                                                                                           M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9