Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Petoj sjednici održanoj 15. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Da li će pravda pobijediti kriminal u Trebinju, da li su policija, tužilaštvo i sud jači od kriminalaca, da li će istraga o ubistvu uzornog mladića i sportiste Marka Đerića iz Trebinja dovesti do izvršioca i suizvršioca ovog teškog krivičnog djela i da li neko ometa ili odugovlači ovu istragu?

ODGOVOR:

Broj: S/M-

Dana: 27.07.2015.godine                                                                                                                                                      

                     REPUBLIKA SRPSKA

                     NARODNA SKUPŠTINA                               

                     PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo .-

Narodni poslanik Pologoš Zoran je na Petoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održane 15. i 16. jula 2015.godine, postavio poslaničko pitanje :

„Da li će pravda pobijediti kriminal u Trebinju, da li su policija,tužilaštvo i sud jači od kriminalaca, da li će istraga o ubistvu uzornog mladića i sportiste Marka Đerića iz Trebinja dovesti do izvršioca i suizvršioca ovog teškog krivičnog djela i da li neko ometa ili odugovlači ovu istragu?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R                

Istraga povodom počinjenog krivičnog djela ubistva nad pokojnim Đerić Markom iz Trebinja, sprovodi se po nalogu i nadzor Okružnog tužilaštva Trebinje, gdje je poduzeto više oprativnih i istražnih mjera i radnji od strane ovog Ministarstva a sve u cilju otkrivanja izvršioca, a koji dio mjera i radnji se još uvijek sprovodi.

S obzirom da se još uvijek intenzivno radi na rasvetljavanju i dokumentovanju počinioca navedenog djela, nismo u mogućnosti pružiti vam više informacija u cilju daljnje istrage, kako ne bismo ugrozili realizaciju iste.

Po saznanjima kojima raspolaže ovo Ministarstvo, niko ne ometa niti odugovlači istragu u navedenom slučaju i ista se sprovodi u skladu sa ZKP-u Republike Srpske.

S poštovanjem ,

 

                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                                  Mr Dragan Lukač

 

 

 

15.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9