Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

                Kada će početi izgradnja zgrade za izbjegla i raseljena lica u Trebinju?

                Već odavno je najavljeno da će se izgraditi zgrada za preostala nezbrinuta lica iz kolektivnog, odnosno alternativnog smještaja u Trebinju i riješiti njihovo stambeno pitanje, ali se to pitanje nije još realizovalo.

ODGOVOR:

Broj: 18.04-011-204/18

Datum: _____________

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje                                  

Narodni poslanik Zoran Pologoš – samostalni poslanik na 24. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 27., 28. i 29. marta 2018. godine, postavio je poslaničko pitanje Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske:

''Kada će početi izgradnja zgrade za izbjegla i raseljena lica u Trebinju?

Već odavno je najavljeno da će se izgraditi zgrada za preostala nezbrinuta lica iz kolektivnog, odnosno alternativnog smještaja u Trebinju i riješiti njihovo stambeno pitanje, ali se to pitanje još nije realizovalo.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sledeći

O D G O V O R

''Izgradnja višestambenog objekta sa 48 stanova u gradu Trebinje, za smještaj korisnika kolektivnih/alternativnih oblika stanovanja, planirana je u okviru Projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih vidova smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja–CEB 2, koji se finansira iz kreditnog zaduženja prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je implementator na području Republike Srpske

Realizacija projekta izgradnje pomenutog višestambenog objekta u Trebinju je u fazi provođenja javne nabavke radova, a otvaranje ponuda zakazano je za dan 11.04.2018. godine.

Nakon provođenja postupka javne nabavke, slijedi procedura zaključenja ugovora sa odabranim izvođačem radova.

Planiranom dinamikom, uvođenje izvođača u posao i početak izvođenja radova očekuju se u mjesecu julu/avgustu tekuće godine.''

 

                S poštovanjem,

                                                                                           Ministar

                                                                                         Davor Čordaš

 

27.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9