Narodni poslanik Zoran Pologoš predsjednici Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Kada će Ministarstvo finansija predložiti Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete u periodu ratnih dejstava od 20.5.1992-19.6.1996. godine, koji je dostavilo Pravobranilaštvo Republike Srpske dana 14.11.2013. godine, u kome je predloženo produženje roka za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete, jer je isti istekao 28.02.2010. godine?

ODGOVOR:

Broj: 06.08/012-902-2/15

Datum: 23.06.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Pologoš Zoran, na 3. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. aprila 2015. godine, je postavio sljedeće poslaničko pitanje Predsjednici Vlade RS:

„Kada će Ministarstvo finansija predložiti Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete u periodu ratnih dejstava od 20.5.1992-19.6.1996. godine, koji je dostavilo Pravobranilaštvo Republike Srpske dana 14.11.2013. godine, u kojem je predloženo produženje roka za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete, jer je isti istekao 28.02.2010. godine?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

ODGOVOR

Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. godine do 19.06.1996. godine je usvojen na Narodnoj skupštini Republike Srpske i objavljen u Službenom glasniku RS broj 103/05. Ovaj zakon se u dva navrata mijenjao i produžavani su rokovi za prijem zahtjeva za rješavanje ratne materijalne i nematerilane štete. Prvi put rok je produžen do 31.12.2009. godine, a drugi put do 28.02.2010. godine. Dakle, svi oni koji su imali osnova, imali su mogućnost podnošenja zahtjeva, tako da nikome nije onemogućeno ili uskraćeno pravo na podnošenje istog. 

S tim u vezi, obavještavamo Vas da Vlada Republike Srpske nije razmatrala mogućnost produženja roka za podnošenje zahtjeva za naknadu materijalne i nematerijalne ratne štete.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                              MINISTAR

                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9