Narodni poslanik Zoran Pologoš predsjednici Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Kada će biti donesena nova Uredba o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulog boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske?

O b r a z l o ž e nj e

               Zbog ograničenog roka za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje u prethodnoj Uredbi o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulih boraca iz 2007. Godine, veliki broj RVI i porodica poginulih boraca je ostao stambeno nezbrinut.

               Do kraja prošle godine je najavljeno donošenje nove Uredbe o stambenom zbrinjavanju, ali ona još nije donesena.

ODGOVOR:

                         Broj: 16-03/.2.2.1- 011-33/16

Dana:11. 07. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 22. juna 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                           

«kada će biti donesena nova Uredba o stambenom zbrinjavanju RVI i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske?»

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

 O d g o v o r

 Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske je urađena. Procedura usaglašavanja sa predstavnicima boračkih udruženja je zavšena.  Prijedlog teksta Uredbe biće dostavljen na usaglašavanje Vladi  Republike Srpske, tako da je realno očekivati da će na jednoj od narednih sjedica biti predmet razmatranja i usvajanja.

 

S poštovanjem,

                            

                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                     Milenko Savanović

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9