Narodni poslanik Zoran Pologoš Vladi Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

-VLADI REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARTSVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

-MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Da li se radi na rješavanju pitanja penzionisanja bivših pripadnika MUP kojima je prestao radni odnos, jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov-godine života?

            Poznato je da se pripadnicima MUP RS uplaćuje beneficirani staž 12/ 16 mjeseci i da u ranim godinama života ispunjavaju jedan od uslova za sticanje prava na starosnu penziju, ali zbog nedostatka godina života ne mogu ostvariti starosnu penziju, pa je mnogima od njih prestao radni odnos, dok istovremeno još nisu ostvarili pravo na penziju.

ODGOVOR 1:

Broj: 16-04/4-011-27/2015

Banja Luka, 10.11.2015. godine                                                            

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP, na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li se radi na rješavanju pitanja penzionisanja bivših pripadnika MUP kojima je prestao radni odnos, jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov – godine života?

Poznato je da se pripadnicima MUP RS uplaćuje beneficirani staž 12/16 i da u ranim godinama života ispunjavaju jedan od uslova za sticanje prava na starosnu penziju, ali zbog nedostatka godina života ne mogu ostvariti starosnu penziju, pa je mnogima od njih prestao radni odnos, dok istovremeno još nisu ostvarili pravo na penziju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Nismo saglasni sa konstatacijom narodnog poslanika da postoji problem „penzionisanja bivših pripadnika MUP kojima je prestao radni odnos, jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov – godine života“.

Naime, članom 104. stav (1), tačka v) Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 43/10 i 78/11), koji je prestao da važi 26. marta 2014. godine, bilo je propisano da radni odnos policijskog službenika prestaje kada ispuni uslove za penzionisanje. Članom 113. stav (1), t. v) i g) Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14), koji je stupio na snagu 27. marta 2014. godine, propisano je da policijskom službeniku prestaje radni odnos kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u pogledu godina života i staža osiguranja, prema propisima koji uređuju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kada navrši godine života i penzijskog staža za ostvarivanje prava na starosnu penziju, prema propisima koji uređuju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Članom 42. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11 i 82/13), propisano je da osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Članom 178. stav 1. t. a), b) i v) tog zakona, propisano je da izuzetno od člana 42. stav 1. Zakona, osiguranik sa 40 godina penzijskog staža u 2012. godini ima pravo na starosnu penziju bez obzira na godine života, u 2013. godini kad navrši 56 godina života, a u 2014. godini kad navrši 56 godina i četiri mjeseca života.

Prema tome, ni Zakonom o policijskim službenicima koji je prestao da važi, kao ni važećim Zakonom o policijskim službenicima, nisu propisani osnovi za prestanak radnog odnosa policijskog službenika, koji su u suprotnosti sa uslovima za ostvarivanje prava na starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je isključena mogućnost da policijskom službeniku prestane radni odnos po navedenom osnovu a da ne može da ostvari pravo na starosnu penziju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ne raspolaže podacima da policijski službenici kojima je prestao radni odnos po osnovu ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, nisu mogli ostvariti pravo na starosnu penziju. MUP RS je poznato da je osam bivših policijskih službenika pokrenulo radni spor zbog prestanka radnog odnosa, ali nema podataka da li su podnosili zahtjev za ostvarivanje prava na penziju.

                                                                               MINISTAR                                                                   

                                                                          Milenko Savanović

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9