Narodni poslanik Zoran Pologoš Vladi Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

-VLADI REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARTSVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

-MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Da li se radi na rješavanju pitanja penzionisanja bivših pripadnika MUP kojima je prestao radni odnos, jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov-godine života?

            Poznato je da se pripadnicima MUP RS uplaćuje beneficirani staž 12/ 16 mjeseci i da u ranim godinama života ispunjavaju jedan od uslova za sticanje prava na starosnu penziju, ali zbog nedostatka godina života ne mogu ostvariti starosnu penziju, pa je mnogima od njih prestao radni odnos, dok istovremeno još nisu ostvarili pravo na penziju.

ODGOVOR:

Broj: S/M-

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.

             Na 7. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 21. i 22. oktobra 2015. godine, Zoran Pologoš, Klub poslanika PDP Republike Srpske postavio je poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

            ''Da li se radi na rješavanju pitanja penzionisanja bivših pripadnika MUP RS kojima je prestao radni odnos, jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov – godine života?

            Poznato je da se pripadnicima MUP RS uplaćuje beneficirani staž 12/16 mjeseci i da u ranim godinama života ispunjavaju jedan od uslova za sticanje prava na starosnu penziju, ali zbog nedostatka godina života ne mogu ostvariti starosnu penziju pa je mnogima od njih prestao radni odnos, dok istovremeno još nisu ostvarili pravo na penziju''.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Prestanak radnog odnosa, zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Ministarstvu unutrašnjih poslova prvenstveno je uređen Zakonom o policijskim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 20/14) kao lex specialis, i Zakonom o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 118/08, 117/11 i 37/12), te Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 134/11 i 82/13) i Zakonom o radu-prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 55/07).

U pogledu radno-pravnog statusa policijskih službenika, pa i prestanka radnog odnosa po osnovu ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, primjenjuje se član 113. tačka v) i tačka g) Zakon o policijskim službenicima, a u kom pogledu je Zakon o policijskim službenicima usklađen sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Članom 113. stav 1. tačka v) Zakona o policijskim službenicima, predviđeno je da policijskom službeniku prestaje radni odnos kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u pogledu godina života i staža osiguranja, prema propisima koji uređuju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, a tačkom g) da policijskom službeniku prestaje radni odnos kada navrši godine života i penzijskog staža za ostvarivanje prava na starosnu penziju, prema propisima koji uređuju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Član 178. stav 1. tačka g) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 134/11 i 82/13) određeno da izuzetno osiguranik sa 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2015. godini 56 godina i osam mjeseci života

Članom 43. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 134/11 i 82/13) predviđeno je da osiguranik koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 41. istog Zakona snižava se za ukupno uvećanje staža, a stavom 3. da starosna granica iz stava 1. ovog člana može se snižavati do 55 godina života.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, ne raspolaže podacima da, zaposleni kojima je prestao radni odnos po osnovu ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, nisu mogli ostvariti svoja prava na penziju kod Fonda PIO, niti su se obraćali Ministarstvu u pogledu eventualnog neostvarivanja istih.

Osam lica koja su mogla ostvariti pravo na starosnu penziju u skladu sa članom 177. i 178. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno koja su navršila 40 godina penzijskog staža i godine života u tekućoj godini, pokrenulo je radni spor koji je u toku kod nadležnog suda i ne raspolažemo podacima da li su podnosili zahtjev Fondu PIO za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

            S poštovanjem,

                                                                                                                  M I N I S T A R

                                                                                                              mr Dragan Lukač

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9