Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Postoji li pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra pčelinje paše?

                Ako ne postoji, kada će biti donesen?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.02-011-59/19

Datum: 15.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

   REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

 

Narodni poslanik Zoran Vidić (Klub poslanika SDS) na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 31.  januara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

                „Postoji li pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra pčelinje paše? Ako ne postoji, kada će biti donesen?“

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra pčelinje paše nije donesen shodno članu 16. Zakona o pčelastvu („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 52/10). Naime, Katastar pčelinje paše uspostavlja i vodi nadležni organ za poljoprivredu  jedinice lokalne samouprave,  a Ministarstvo  objedinjava podatke Katastra za područje cijele Republike Srpske. Kako nadležni organi za poljoprivredu jedinica lokalne samouprave nisu donijeli navedeni katastar, zbog finansijskih razloga, donošenje navedenog pravilnika od strane Ministarstva nije bilo moguće jer se istim propisuje objedinjavanje prikupljenih podataka nadležnih organa u jedinicama lokalnih samouprava. Dakle, radi se o Katastru čija izradi podrazumjeva angažovanje značajnih finansijskih sredstava koja lokalne samouprave nisu u mogućnosti same obezbijediti bez podrške određenih fondova, kakva je bila praksa u okruženju. I pored svih napora Ministarstva da se obezbijede potrebna sredstava iz navedenih izvora, smatramo da ovaj Pravilnik može biti aktuelan tek u 2020. godini, kada se planiraju obezbijediti novčana sredstva za uspostavljanje Katastra.

                                                                                                            M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                  Dr Boris Pašalić

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10