Narodni poslanik Zorka Andrić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zorka Andrić, Klub poslanika NDP postavila je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Svi ovdje znamo da je 40.000 boraca nezakonito osakaćeno za stečena prava za penzionisanje. Prvi put su osakaćeni od 1991. do 1995., a drugi put 2008 ili 2009.                Šta ste po tom pitanju uradili? Kad ćete početi da radite po zakonu i kad ćete vratiti stečena prava  borcima?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-3/17

Datum, 20. 02. 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zorka Andrić,  Klub poslanika NDP,  postavila je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07. februara 2017. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                      

           „Svi ovdje znamo da je 40.000 boraca nezakonito osakaćeno za stečena prava za penzionisanje. Prvi put su osakaćeni od 1991. do 1995. godine, a drugi put 2008. ili 2009.

             Šta ste po tom pitanju uradili? Kada ćete početi da radite po zakonu i kad ćete vratiti stečena prava borcima?“

O D G O V O R

              U pogledu ostvarivanja prava boraca, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite „radi po zakonu“ jer primjenjuje važeće propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite – Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) kojima su utvrđena ta prava, od kojih i pravo na novčanu naknadu (borački dodatak), te podzakonske akte donesene na osnovu tog zakona.

Pored isplate godišnjeg boračkog dodatka borcima prve i druge kategorije,od 2012. godine vrši se isplata mjesečnog boračkog dodatka borcima od prve do pete kategorije koji su imali navršenih 60 godina starosti, bez obzira njihov na radno-pravni status.

Uvođenje mjesečnog boračkog dodatka u propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite, uslijedilo je nakon reforme u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, koja je, između ostalog,podrazumijevala razdvajanje prava na novčana primanja koja su stečena po osnovu radnog staža od prava koja su stečena po osnovu statusa borca, tako da je pravo na garantovani penzijski osnovizgubilo je 35.717 korisnika od čega 28.298 korisnika lične penzije i 7.419. korisnika porodične penzije iza umrlog borca.

Od 28.298 boraca - korisnika lične penzije koji su izgubili garantovani penzijski osnov, 18.082boracastarijih od 60 godinaod 01. 01. 2012. godine ostvarujupravo na mjesečni borački dodatak a od 01. 05. 2012. godine, mjesečni borački dodatak ostvaruje i10.216 boracapenzionera koji su bili mlađi od 60 godina a kojima je penzija umanjena stupanjem na snagu važećegZakona o penzijskom i invalidskom osiguranju s obzirom da je po osnovu statusa borca bila određena od garantovanog penzijskog osnova. Osim 28.298 boraca penzionera, pravo na mjesečni borački dodatak je počev od 01. 01. 2012. godine, prvi put ostvarilo još 35.938 boraca sa navršenih 60 godina života, od kojih je 15. 141 boraca šeste i sedme kategorije, s tim što borci šeste i sedme kategorije po važećoj Uredbi o boračkom dodatku više ne ostvarujuborački dodatak.

                Dakle, gubitak prava  na novčano primanje odnosno garantovanog penzijskog osnova po osnovu statusa borca po propisu iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja,  nadomješteno je uvođenjem mjesečnog boračkog dodatka   u propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite čime je postignuta veća pravičnost jer svi borci iste kategorije, pod jednakim uslovima ostvaruju ista prava, bez obzira na svoj radno-pravni status.

         Prema ranijim rješenjima, samo borci penzioneri od prve do pete kategorije su po osnovu statusa borca ostvarivali pravo na novčana primanja kroz garantovani penzijski osnov u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja a iznosi tih primanja su bili različiti i  kretali su se od 1,00 KM do 320,00 KM.  Borci penzioneri čije su penzije bile veće od garantovanog osnova, borci bez radnog staža ili sa radnim stažom nedovoljnim za sticanje penzije, nezaposleni borci, borci – poljoprivrednici odnosno svi  borci koji nisu imali mogućnost da kroz garantovani penzijski osnov kao jedini način ostvare novčana primanja po osnovu statusa borca na mjesečnom nivou,  imali su samo pravo na godišnji borački dodatak po propisu iz oblasti boračko-invalidske zaštite i to samo borci prve i druge kategorije.

          Važeći propisi su omogićili da osim boraca koji su zbog reforme u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja izgubili garantovani penzijski osnov, mjesečni borački dodatak ostvaruju  i borci koji po ranijim propisima nisu imali nikakve naknade po osnovu svog statusa, tako da se mjesečni borački dodatak u 2017. godini isplaćuje za  66280 boraca od prve do pete kategorije sa navršenih 60 godina života. Godišnji borački dodatak  ostvarilo je 81 306 boraca prve i druge kategorije.

           Iz naprijed navedenog može se zaključiti da prema važećim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite mnogo veći broj  boraca po osnovu svog statusa ostvaruje pravo na novčano primanje u odnosu na broj boraca koji je ta primanja ostvarivao kroz garantovani penzijski osnov, te da borci  nisu oštećeni u pogledu prava koja su stekli po osnovu statusa borca kroz sistem penzijsko-invalidskog osiguranja jer su nastavili korištenje tih prava u skladu sa propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

   

                                                                                                                                                     M I N I S T A R                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

06.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9