Narodni poslnik Nenad Stevandić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               U kojoj fazi je postupak revizije rješenja o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida Bojanić (Marko) Slavka iz Dervente?

               Kada je postupak započet i zašto do sada nije završen?

ODGOVOR:

Broj:16-03-011-23/16

Banja Luka, 20.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske

PREDMET:  -  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub, na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06.04.2016. godine, postavio je sljedeće pitanje Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite: „U kojoj fazi je postupak revizije rješenja o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida Bojanić (Marko) Slavka iz Dervente?“ Kada je postupak započet i zašto do sada nije završen?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                                                 O D G O V O R

               U predmetu RVI Bojanić (Marko) Slavka iz Dervente, na koji se odnosi poslaničko pitanje, prvostepenim rješenjem nadležnog organa opštine Derventa broj 08-560-21/14 od  11.11.2014. godine, imenovanom je priznato svojstvo RVI sedme kategorije sa 50% invaliditeta po osnovu ranjavanja zadobijenog pod okolnostima vršenja vojne dužnosti u ratu kao pripadnik VRS, sa pravom na ličnu invalidninu u mjesečnom iznosu 18% od osnovice, počev od 01.01.2000. godine, pa nadalje dok postoje zakonom propisani uslovi, trajno. Navedeno prvostepeno rješenje doneseno je  u ponovnom postupku i podlijegalo je obaveznoj reviziji, a dostavljeno je sa svim spisima predmeta Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na postupak revizije dana 05.12.2014. godine.

Postupak revizije je okončan donošenjem rješenja Ministarstva broj 16-03/4-1-2-560-680/14 od 10.02.2015. godine, kojim se mijenja prvostepeno rješenje utoliko što prava priznata prvostepenim rješenjem teku od 01.07.2001. godine, pa nadalje dok postoje zakonom propisani uslovi, dok je na preostali dio prvostepenog rješenja data saglasnost.

Rješenje Ministarstva je sa svim spisima predmeta, dana 24.02.2015. godine, dostavljeno prvostepenom organu opštine Derventa shodno članu 233. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02, 87/07 i 50/10), kojim je propisano da organ koji je riješio upravnu stvar u drugom stepenu šalje, po pravilu, svoje rješenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je bio dužan da rješenje dostavi imenovanom u roku od osam dana od dana prijema spisa. 

S obzirom da se cio spis predmeta nalazi kod prvostepenog organa, ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća u vezi svog predmeta lične invalidnine, Bojanić Slavko može izvršiti neposredni uvid u predmet u prvostepenom organu – Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Derventa.

               U prilogu odgovora dostavljamo kopiju prvostepenog rješenja broj 08-560-21-14 od 11.11.2014. godine i kopiju drugostepenog rješenja broj 16-03/4-1-2-560-680/14 od 10.02.2015. godine.

               S poštovanjem,                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                                        Milenko Savanović

 

 

NAPOMENA:

Prilog naveden u Dopisu Ministarstva dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9