Narodnin poslanik Jelena Trivić Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 26. avgusta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko iznosi dug javnih preduzeća kao dio ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. 6. 2019. godine?

                Molim Vas takođe da mi u odgovoru razvrstate dug javnih preduzeća po svakom javnom preduzeću kojim upravlja Vlada Republike Srpske, odnosno da dug javnih preduzeća raščlanite pojedinačno po javnim preduzećima i to na dan 30. 6. 2019. godine.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1789-1/19

Datum: 05.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila je između dvije sjednice   Narodne skupštine Republike Srpske, dana 26. avgusta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko iznosi dug javnih preduzeća kao dio ukupnog duga Republike Srpske na dan 30.06.2019. godine?

Molim Vas takođe da mi u odgovoru razvrstate dug javnih preduzeća po svakom javnom preduzeću kojim upravlja Vlada Republike Srpske, odnosno da dug javnih preduzeća raščlanite pojedinačno po javnim preduzećima i to na dan 30.06.2019. godine.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Stanje duga javnih preduzeća i IRB-a, kao dio ukupnog duga Republike Srpske, a po evidenciji koju vodi Ministarstvo finansija Republike Srpske, na dan 30.06.2019. godine iznosi 1.209,70 miliona KM, od čega se:

  • na dug MH Elektroprivreda Republike Srpske odnosi 280,57 miliona KM,
  • na dug Željeznica Republike Srpske a.d.  odnosi 126,53 miliona KM,
  • na dug IRB-a Republike Srpske odnosi 166,74 miliona KM,
  • na dug JP Autoputevi Republike Srpske d.o.o. odnosi 512,87 miliona KM,
  • na dug JP Putevi Republike Srpske odnosi 89,12 miliona KM, te
  • na dug komunalnih preduzeća (DEP-OT, EKO-DEP, "Vodovod i kanalizacija Bijeljina" a.d., Vodovod Pale, Vodovod Banja Luka  i dr.) odnosi 33,87 miliona KM.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                     Zora Vidović

26.08.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10