Poslanička grupa Narodnog demokratskog pokreta

Član

NDP Dragan Čavić - NS-SNS-Sloboda
NDP Dragan Čavić - NS-SNS-Sloboda