Članovi Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope posjetili Savjet nacionalnih manjina Srpske

Datum: 
04.07.2017 - 20:00

Predsjednik Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske Vesna Temelkoska - Vuković i članovi Savjeta održali su danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske sastanak  sa delegacijom Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope.

Na sastanku je razmatran Četvrti izvještaj o zakonodavnim i drugim mjerama na sprovođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina.

Navedeni Izvještaj  BiH je usvojila i dostavila Savjetu Evrope  2016. godine.

 Delegaciju Savjetodavnog komiteta  su činili Besarion Bokašvili, član Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina iz Gruzije, Tomaš Hrustič, član Savjetodavnog komiteta iz Slovačke Republike, Eržebet Šandor - Salaj, član Savjetodavnog komiteta iz Mađarske i Kžištof Ziman, predstavnik Sekretarijata Okvirne konvencije.

Predstavnike Savjeta Evrope je, prije svega, interesovalo sa kojim problemima i izazovima se svaka od manjina u Republici Srpskoj  susreće, naročito u oblasti obrazovanja, finansiranja aktivnosti i projekata nacionalnih manjina, zastupljenosti u medijima, odnosa sa konstitutivnim narodima i dr.

Takođe, bilo je riječi i o institucionalnom i zaknodavnom okviru za djelovanje nacionalnih manjina, brojnosti i organizovanju, pitanju diskriminacije i pravnoj zaštiti pripadnika nacionalnih manjina.

Nakon završetka posjete relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH i lokalnom nivou, kao i nevladnim organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, delegacija Savjetodavnog komiteta će na osnovu prikupljenih informacija sačiniti mišljenje i preporuke koje će biti dostavljene organima  vlasti u BiH.