Кolegijum na zahtjev Vlade 26. posebnu sjednicu Narodne skupštine zakazao za danas u 15 časova

Datum: 
14.12.2021 - 11:45

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske prihvatio je zahtjev Vlade za hitno zakazivanje 26. posebne sjednice Narodne skupštine, na čijem predloženom dnevnom redu su, između ostalog, Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Prijedlog programa ekonomskih reformi i set zakona o platama.

        Кolegijum je odlučio da 26. posebna sjednica počne danas u 15 časova.

        Кolegijum je odobrio premijeru Radovanu Viškoviću duže vrijeme izlaganja u trajanju od 30 minuta o Prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 – 2024. godine i ministru finansija Zori Vidović o tački 2 – Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

        Takođe, prihvaćen je prijedlog Vlade da se o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta za 2022. godinu glasa odmah po završetku rasprave o ovim tačkama dnevnog reda, kao i da se spoji rasprava o tačkama od 7 do 15 dnevnog reda koje se tiču seta zakona o platama.

       Obraćanje u trajanju od deset minuta odobreno je predsjedniku Privredne komore Republike Srpske Peri Ćoriću, predsjedniku Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saši Triviću i predsjednici Sindikata Republike Srpske Ranki Mišić.

         Кolegijum je odobrio prisustvo sjednici predstavnicima Кancelarije EU u Banjaluci, Кancelarije Ambasade SAD u Banjaluci, te odbio zahtjev za prisustvo predstavniku Кancelarije visokog predstavnika u Banjaluci.

Prijedlog dnevnog reda 26. posebne sjednice:

1.                         Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 ‐ 2024. godine - po hitnom postupku;

2.                         Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

3.                         Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu - po hitnom postupku;

4.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

5.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;

6.                         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - po hitnom postupku;

7.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

8.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku;

9.                         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku;

10.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

11.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

12.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

13.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

14.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku;

15.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

16.                       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku;

17.                       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;

18.                       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu - po hitnom postupku;

19.                       Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu;

20.                       Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu;

21.                       Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini.