15. redovna sjednica Narodne skupštine počinje u utorak, 30. marta

Datum: 
19.03.2021 - 13:30

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da 15. redovna sjednica parlamenta započne u utorak, 30. marta 2021, u 10 časova, a za dnevni red je predloženo osam tačaka.

Prijedlog dnevnog reda 15. redovne sjednice Narodne skupštine:

    Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
    Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2021. godinu;
    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske – po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
    Izbor i imenovanja.