Bez saglasnosti Zajedničke komisije o amandmanu na Zakon o Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske

Datum: 
23.04.2024 - 12:45

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije danas postigla saglasnost o amandmanu Kluba bošnjačkog naroda na Zakon o Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske; broj 02/1-021-276/24 od 14. marta  2024. godine.

Budući da nije došlo do usaglašavanja Zakon je upućen Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na odlučivanje.

Dvije trećine Kluba bošnjačkog naroda ili pet od osam delegata pokrenulo je vitalni nacionalni interes kada je riječ o Zakonu o Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić na sjednici je rekla da je do sada podneseno 195 zahtjeva za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, a da su samo u devet slučajeva Ustavni sud Republike Srpske i Ustavni sud BiH procijenili da postoji osnov za to.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine dr Nenad Stevandić.