Crnadak razgovarao sa članovima Upravnog odbora tvining projekta EU o planiranim aktivnostima Odbora za evropske integracije

Datum: 
25.02.2020 - 15:30

Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Igor Crnadak održao je danas u prostorijama parlamenta sastanak sa članovima Upravnog odbora tvining projekta Evropske unije „Podrška Evropske unije parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija” o planiranju budućih aktivnosti u okviru ovog projekta.

Crnadak je na sastanku članovima Upravnog odbora tvining projekta predstavio okvirni plan rada Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju u narednom periodu.

On je naglasio da će članovi Odbora u narednim sedmicama imati niz aktivnosti, među kojima svakako vrijedi istaći organizaciju, tj. održavanje Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, koji će biti održan krajem marta u Banjaluci, kao i studijsku posjetu Odboru za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, koja je planirana početkom marta.

Rukovodilac tvining projekta Evropske unije Zoltan Horvat na sastanku je predstavio zadatke i ciljeve projekta.

Naglašena je važnost i neophodnost projekta za podizanje kapaciteta službi parlamenata u BiH, posebno u kontekstu evropskih integracija.

Članovi Upravnog odbora iz Austrije i Hrvatske prezentovali su svoje viđenje projekta i izrazili nadu da će isti doprinijeti daljnjem stručnom usavršavanju službi.