Deseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana u utorak, 16. juna, u 10 časova

Datum: 
02.06.2020 - 11:45

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Deseta redovna sjednica Narodne skupštine bude održana u utorak, 16. juna sa početkom u 10 časova.

Kolegijum je usvojio i Prijedlog dnevnog reda 10. redovne sjednice na kojem se nalazi 36 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda:                                                                                                                                                              

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj (FIN˚ 88484);
 4. Prijedlog za razrješenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske – prijedlog Kluba poslanika SDS;
 5. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;
 9. Prijedlog zakona o električnoj energiji;
 10. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;
 11. Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
 12. Prijelog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;
 13. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;
 14. Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
 17. Prijedlog zakona o izmjenma i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;
 22. Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;
 23. Nacrt zakona o faktoringu;
 24. Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;
 25. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – građanska inicijativa;
 28. Prijedlog Deklaracije o osudi napada, progona i hapšenja vladika i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori – prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;
 29. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
 30. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;
 31. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
 32. Godišnji izvještaj Ombudmana za djecu za 2019. godinu;
 33. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;
 34. Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja;
 35. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 36. Izbor i imenovanja.