Deveta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počinje u srijedu, 22. maja u 10 časova

Datum: 
14.05.2024 - 15:30

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Deveta redovna sjednica Narodne skupštine, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 25 tačaka, počne u srijedu, 22. maja 2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Kolegijum je usvojio Prijedlog dnevnog reda Devete redovne sjednice:    

1.         Pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.         Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare – građanska inicijativa;

3.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit – po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske – po hitnom postupku;

7.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;

8.         Prijedlog zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija;

9.         Prijedlog zakona o zaštiti prirode;

10.       Prijedlog zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik Opštini Lopare;

11.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora;

12.       Nacrt zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske;

13.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima – prijedlog dr Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine;

14.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;

15.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi;

16.       Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2023. godinu;

17.       Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu;

18.       Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2023. godinu;

19.       Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;

20.       Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;

21.       Informacija o odlukama o pomilovanju u 2023. godini;

22.       Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2023. godine;

23.       Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Razvojne banke Savjeta Evrope po Projektu rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske;

24.       Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otuđenje pokretne imovine – službenih vozila JP „Radio-televiziji Republike Srpske“;

25.          Izbor i imenovanje.