Druga redovna sjednica u utorak, 29. januara, za dnevni red preloženo 28 tačaka

Datum: 
16.01.2019 - 12:45

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da bi 2. redovna sjednica parlamenta trebalo da počne u utorak, 29. januara 2019. godine u 10 časova.

Kolegijum je usvojio Prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi 28 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda 2. redovne sjednice:

 

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;
 3. Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 4. Nacrt zakona o Gradu Gradiška;
 5. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 6. Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj;
 7. Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;
 8. Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;
 9. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;
 16. Nacrt strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;
 17. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;
 18. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;
 19. a)Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b)Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 20. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 21. a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu; b)Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu;
 22. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine;
 23. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 24. Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske;
 25. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom“ Banja Luka;
 26. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku;
 27. Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa;
 28. Izbor i imenovanje.