Drugi nastavak 2. redovne sjednice u utorak, 5. marta, a po okončanju počinje Treća redovna sjednica

Datum: 
22.02.2019 - 11:45

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da drugi nastavak 2. redovne sjednice započne u utorak, 5. marta u 10 časova, a odmah po njegovom okončanju započeće Treća redovna sjednica Narodne skupštine za čiji dnevni red je predloženo 14 tačaka.

Poslanici će u drugom nastavku 2. redovne sjednice razmatrati preostale tačke dnevnog reda:

 1. a)Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b)Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 2. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 3. a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu;b)Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu;
 4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine;
 5. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 6. Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom“ Banja Luka;
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku;
 9. Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa;
 10. Izbor i imenovanje.

 

Za Treću redovnu sjednicu Kolegijum je predložio sljedeći dnevni red: 

 1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;    
 2. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju - po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o Gradu Gradiška; 
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 6. Nacrt zakona o likvidacionom postupku;
 7. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;
 12. Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini;
 13. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 14. Izbor i imenovanja.